Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

1 - 15 з 156 записів
Назва послуги Базовий номер
U асфальтування 370005
E asphalting  
F asphaltage  
U балансування коліс 370138
E tyre balancing / tire balancing  
F services d'équilibrage de roues  
U брукування доріг 370109
E road paving  
F réalisation de revêtements routiers  
U будування хвилерізів 370061
E pier breakwater building  
F construction de môles  
U будування ярмаркових рундуків та крамниць 370115
E building of fair stalls and shops  
F construction de stands de foire et de magasins  
U буріння глибоких нафтових або газових свердловин 370133
E drilling of deep oil or gas wells  
F forage de puits profonds de pétrole ou de gaz  
U буріння свердловин 370114
E drilling of wells  
F forage de puits  
U відновлювання зношених або частково зруйнованих двигунів 370118
E rebuilding engines that have been worn or partially destroyed  
F remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits  
U відновлювання зношених або частково зруйнованих машин 370119
E rebuilding machines that have been worn or partially destroyed  
F remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites  
U відновлювання шин 370077
E retreading of tyres / retreading of tires  
F rechapage de pneus  
U встановлювання дверей і вікон 370128
E installation of doors and windows  
F installation de portes et de fenêtres  
U встановлювання зовнішніх, внутрішніх та механічних деталей на транспортні засоби на індивідуальні потреби [тюнінг] 370155
E custom installation of exterior, interior and mechanical parts of vehicles [tuning]  
F installation de parties extérieures, intérieures et mécaniques de véhicules aux fins de personnalisation [tuning]  
U встановлювання і ремонтування електроприладів 370003
E electric appliance installation and repair  
F installation et réparation d'appareils électriques  
U встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв 370053
E irrigation devices installation and repair  
F installation et réparation de dispositifs d'irrigation  
U встановлювання і ремонтування ліфтів пасажирських / встановлювання і ремонтування підіймачів пасажирських 370004
E passenger lift installation and repair / passenger elevator installation and repair  
F installation et réparation d'ascenseurs  
1 - 15 з 156 записів