Клас 40

Завантажити перелік у текстовому файлі

Обробляння матеріалів; переробляння відходів і сміття; очищання повітря та обробляння води; друкарські послуги; консервування харчових продуктів та напоїв

Відображено всі 132 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U 3D-друкування на замовлення для інших 400127
E custom 3D printing for others  
F impression en 3D sur commande pour des tiers  
U абразивне обробляння 400001
E abrasion  
F abrasion  
U апретування текстильних виробів 400005
E applying finishes to textiles  
F apprêtage de textiles  
U валяння тканин 400120
E fulling of cloth  
F foulage d'étoffes  
U вибілювання тканин 400008
E fabric bleaching  
F blanchiment de tissus  
U виготовляння вина для інших 400131
E wine making for others  
F services de vinification pour des tiers  
U виготовляння ключів 400108
E key cutting  
F services de copie de clés  
U виготовляння хутряних виробів на замовлення 400028
E custom fashioning of fur  
F façonnage de fourrures sur mesure  
U виготовляння човнів на замовлення / виготовляння яхт на замовлення 400133
E custom manufacture of boats / custom manufacture of yachts  
F fabrication sur mesure de bateaux / fabrication sur mesure de yachts  
U випалювання гончарних виробів 400015
E pottery firing / firing pottery  
F travaux sur céramique  
U випікання хліба на замовлення 400129
E custom manufacturing of bread  
F fabrication de pain sur commande  
U виробляння енергії 400103
E production of energy  
F production d'énergie  
U вичинювання шкур 400047
E skin dressing  
F travaux de peausserie  
U вулканізування [обробляння матеріалів] 400101
E vulcanization [material treatment]  
F vulcanisation [traitement de matériaux]  
U гальванізування 400034
E galvanization  
F galvanisation  
U гальванопокривання 400026
E electroplating  
F revêtement [placage] par électrolyse / placage [revêtement] par électrolyse  
U гравіювання 400035
E engraving  
F gravure  
U дезактивація небезпечних матеріалів 400109
E decontamination of hazardous materials  
F décontamination de matériaux dangereux  
U дезодорування повітря 400081
E air deodorizing / air deodorising  
F désodorisation de l'air  
U дроблення бетону 400139
E crushing of concrete  
F broyage du béton  
U друкування 400111
E printing  
F services d'impression  
U друкування малюнків, креслень 400022
E pattern printing  
F impression de dessins  
U друкування фотографій 400089
E photographic printing  
F tirage de photographies  
U дублення 400054
E tanning  
F services de tannerie  
U забарвлювання текстилю 400057
E textile dyeing  
F teinture de textiles  
U забарвлювання тканин 400060
E cloth dyeing  
F teinture d'étoffes / teinture de tissus  
U забарвлювання хутра 400072
E fur dyeing  
F teinture des fourrures  
U забезпечування інформацією щодо обробляння матеріалів 400087
E providing information relating to material treatment  
F mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux  
U забивання тварин 400094
E slaughtering of animals  
F abattage d'animaux  
U заморожування харчових продуктів 400117
E freezing of foods  
F congélation d'aliments  
U збирання літаків на замовлення / виготовляння літаків на замовлення 400136
E custom assembly of aircraft / custom manufacturing of aircraft  
F assemblage sur commande d'aéronefs  
U зварювання та нанесення покриттів у котельному виробництві 400099
E boilermaking  
F chaudronnerie  
U знищування відходів і сміття 400105
E destruction of waste and trash  
F destruction d'ordures  
U золочення 400024
E gilding  
F dorure  
U золочення гальванічне 400085
E gold plating  
F placage d'or  
U зрубування і розпилювання деревини 400067
E timber felling and processing  
F abattage et débitage du bois  
U кадміювання 400013
E cadmium plating  
F placages au cadmium  
U каландрування тканин 400014
E permanent-press treatment of fabrics  
F calandrage d'étoffes  
U ковальські роботи 400029
E blacksmithing  
F travaux de forge  
U консервування харчових продуктів та напоїв 400066
E food and drink preservation  
F conservation des aliments et des boissons  
U консультування у сфері виготовляння вина 400132
E consultancy in the field of wine making  
F conseils en matière de vinification  
U копчення харчів 400033
E food smoking  
F fumage d'aliments  
U кравецькі послуги на замовлення 400053
E custom tailoring  
F services de tailleurs  
U лазерне розмічання 400086
E laser scribing  
F traçage par laser  
U ламінування 400040
E laminating  
F laminage  
U лимарні роботи 400051
E saddlery working  
F travaux de sellerie  
U лиття металів 400100
E metal casting  
F coulage des métaux  
U літографічне друкування 400110
E lithographic printing  
F impression lithographique  
U лощіння хутра 400070
E fur glossing  
F lustrage des fourrures  
U лудіння 400027
E tin plating  
F étamage  
U млинарство 400044
E flour milling  
F minoterie  
U надавання вогнетривкості текстилю / надавання вогнетривкості тканинам 400037
E cloth fireproofing / fabric fireproofing / textile fireproofing  
F ignifugation [ignifugeage] de tissus / ignifugation d'étoffes / ignifugation de textiles / ignifugation de tissus  
U надавання водонепроникності тканинам 400036
E cloth waterproofing / fabric waterproofing  
F imperméabilisation de tissus  
U намагнічування 400004
E magnetization  
F magnétisation / aimantation  
U нікелювання 400045
E nickel plating  
F nickelage  
U обрамовування творів мистецтва 400084
E framing of works of art  
F encadrement d'œuvres d'art  
U обробляння вичиненої шкіри 400064
E leather working  
F travail du cuir  
U обробляння відходів [перетворювання] 400097
E waste treatment [transformation]  
F traitement des déchets [transformation]  
U обробляння вовни 400039
E wool treating  
F traitement de la laine  
U обробляння води 400025
E water treating  
F traitement de l'eau  
U обробляння деревини 400009
E woodworking  
F travaux sur bois  
U обробляння кіноплівок 400002
E processing of cinematographic films  
F traitement des films cinématographiques  
U обробляння металів 400042
E metal treating  
F traitement des métaux  
U обробляння нафти 400091
E processing of oil  
F traitement du pétrole  
U обробляння одягу для надавання стійкості до зминання 400038
E crease-resistant treatment for clothing  
F traitement pour l'infroissabilité des tissus  
U обробляння остаточне 400095
E stripping finishes  
F décapage  
U обробляння паперу 400061
E paper treating  
F traitement du papier  
U обробляння текстилю / обробляння тканин 400058
E textile treating / cloth treating  
F traitement de textiles / traitement de tissus  
U обробляння хутра 400020
E fur conditioning  
F travail des fourrures  
U окантовування тканин 400010
E cloth edging  
F bordage d'étoffes  
U опромінення харчових продуктів 400140
E irradiation of food  
F irradiation d'aliments  
U освіження повітря 400082
E air freshening  
F rafraîchissement de l'air  
U остаточне обробляння паперу 400006
E paper finishing  
F apprêtage du papier  
U офсетне друкування 400113
E offset printing  
F impression en offset  
U очищання повітря 400003
E air purification  
F purification de l'air  
U палітурні роботи 400049
E bookbinding  
F reliure  
U пастеризування харчових продуктів та напоїв 400130
E pasteurizing of food and beverages / pasteurising of food and beverages  
F pasteurisation de boissons et de nourriture  
U паяння 400011
E soldering  
F soudure / brasage  
U переробляння відходів і сміття 400068
E recycling of waste and trash  
F recyclage d'ordures et de déchets  
U перетворювання відходів на інші продукти [переробляння відходів] 400124
E upcycling [waste recycling]  
F valorisation des déchets  
U перешиття одягу 400098
E clothing alteration  
F retouche de vêtements / retouche d'habits  
U пивоваріння для інших 400128
E beer brewing for others  
F brassage de bières pour des tiers  
U пиляння матеріалів 400052
E sawing of materials  
F sciage de matériaux  
U подрібнювання плодів 400032
E fruit crushing  
F pressurage de fruits  
U покривання металами 400018
E metal plating  
F revêtement [placage] des métaux / placage des métaux  
U полірування абразивами 400048
E burnishing by abrasion  
F polissage [abrasion]  
U попереднє обробляння тканин, що змушує їх збігтися 400069
E cloth pre-shrinking  
F rétrécissement d'étoffes  
U послуги з вишивання 400063
E embroidering  
F services de broderie  
U послуги з дистиляції 400134
E distillation services  
F services de distillation  
U послуги з кольороподілу 400107
E colour separation services  
F traitement de séparation des couleurs  
U послуги з кріоконсервації 400121
E cryopreservation services  
F services de cryoconservation  
U послуги з піскоструминного обробляння 400122
E sandblasting services  
F services de sablage au jet  
U послуги з рафінування 400093
E refining services  
F raffinage  
U послуги з сироваріння щодо визрівання, витримки та дозрівання сирів 400138
E cheese processing services in the nature of ripening, maturing and aging of cheese  
F services de transformation de fromage sous forme d'affinage, de maturation et de vieillissement de fromage  
U послуги з таксидермії 400055
E taxidermy  
F taxidermie  
U послуги з фотонабирання 400114
E photocomposing services  
F photocomposition  
U послуги зі зварювання 400125
E welding services  
F services de soudage  
U послуги зубних техніків 400102
E services of a dental technician  
F services de prothésistes dentaires  
U послуги із забарвлювання* 400056
E dyeing services*  
F services de teinturerie*  
U послуги столярні [виготовляння дерев'яних виробів на замовлення] 400137
E joinery services [custom manufacturing of woodwork]  
F services de menuiserie [fabrication d’ouvrages en bois sur mesure]  
U прокат батарей електричних 400141
E rental of batteries  
F location de batteries  
U прокат бойлерів 400123
E rental of boilers  
F location de chaudières  
U прокат в'язальних машин 400112
E knitting machine rental  
F location de machines à tricoter  
U прокат електрогенераторів 400104
E rental of electricity generators  
F location de générateurs d'électricité  
U прокат пристроїв для кондиціонування повітря 400118
E rental of air-conditioning apparatus  
F location d'appareils de climatisation  
U прокат пристроїв для опалювання приміщень 400119
E rental of space heating apparatus  
F location d'appareils de chauffage d'appoint  
U прокат промислових роботів для використання при оброблянні матеріалів 400135
E rental of industrial robots for use in manufacturing  
F location de robots industriels utilisés au cours d'opérations de fabrication  
U протимолеве обробляння текстилю 400059
E textile mothproofing  
F traitement antimite des étoffes / traitement antimite d'étoffes  
U протимолеве обробляння хутра 400030
E fur mothproofing  
F traitement antimite des fourrures  
U проявляння фотоплівок 400023
E photographic film development  
F développement de pellicules photographiques  
U розкроювання тканин 400021
E cloth cutting  
F découpage d'étoffes  
U сатинування хутра 400071
E fur satining  
F satinage des fourrures  
U складальні роботи на замовлення для інших 400083
E custom assembling of materials for others  
F assemblage de matériaux sur commande pour des tiers  
U склодувні роботи 400062
E glass-blowing  
F soufflage [verrerie]  
U снування [ткацтво] 400046
E warping [looms]  
F ourdissage  
U сортування відходів та вторинної сировини [перетворювання] 400116
E sorting of waste and recyclable material [transformation]  
F tri de déchets et de matières premières de récupération [transformation]  
U спалювання відходів і сміття 400106
E incineration of waste and trash  
F incinération d'ordures  
U сріблення 400007
E silver plating  
F argenture [argentage]  
U стругання матеріалів 400050
E planing of materials  
F rabotage de matériaux  
U стьобання 400092
E quilting  
F matelassage  
U термообробляння металів 400043
E metal tempering  
F trempe de métaux  
U тонування вікон поверхневими покриттями 400065
E window tinting treatment being surface coating  
F coloration de vitres par application de revêtements de surfaces  
U тонування скла автомобілів 400126
E tinting of car windows  
F services de teinture de vitres de voiture  
U фарбування взуття 400016
E shoe staining  
F teinture de chaussures  
U фарбування вичиненої шкіри 400019
E leather staining  
F teinture du cuir  
U фотогравіювання 400090
E photogravure  
F photogravure  
U фрезерування 400031
E millworking  
F fraisage  
U хромування 400017
E chromium plating  
F chromage  
U шиття одягу 400012
E dressmaking  
F confection de vêtements  
U шліфування 400041
E grinding  
F meulage  
U шліфування оптичного скла 400088
E optical glass grinding  
F polissage du verre optique  
U шовкотрафаретне друкування 400115
E silkscreen printing  
F sérigraphie  
Відображено всі 132 записи(-ів)