Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U консультування щодо штучного інтелекту 420277
E artificial intelligence consultancy  
F conseil en intelligence artificielle  
U контролювання якості 420157
E quality control  
F contrôle de qualité  
U культивування клітин для наукових досліджень 420284
E culturing of cells for scientific research purposes  
F culture de cellules à des fins de recherche scientifique  
U майнінг криптовалют / криптомайнінг 420269
E cryptocurrency mining / cryptomining  
F minage de cryptomonnaies  
U метеорологічне інформування 420076
E meteorological information  
F services d'informations météorologiques  
U моделювання одягу 420142
E dress designing  
F services de dessinateurs de mode  
U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних 420244
E monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach  
F surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données  
U моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок 420239
E monitoring of computer systems to detect breakdowns  
F surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes  
U моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу 420215
E monitoring of computer systems by remote access  
F télésurveillance de systèmes informatiques  
U написання комп'ютерних кодів 420262
E writing of computer code  
F écriture de codes informatiques  
U наукові досліджування 420222
E scientific research  
F recherches scientifiques  
U науково-технічне експертування 420193
E surveying  
F expertises [travaux d'ingénieurs]  
U науково-технічні досліджування у сфері природних катастроф 420251
E scientific and technological research in the field of natural disasters  
F recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des catastrophes naturelles  
U науково-технічні досліджування щодо побудови патентних ландшафтів 420253
E scientific and technological research relating to patent mapping  
F recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets  
U обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення 420176
E maintenance of computer software  
F maintenance de logiciels d'ordinateurs