Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U послуги з хостингу вебсайтів 420200
E hosting computer websites  
F hébergement de sites web  
U послуги з шифрування даних 420243
E data encryption services  
F services de chiffrement de données  
U послуги картографічного або термографічного вимірювання за допомогою дрона 420268
E cartographic or thermographic measurement services by drone  
F services de prise de mesures cartographiques ou thermographiques par drone  
U послуги наукових лабораторій 420217
E scientific laboratory services  
F services de laboratoires scientifiques  
U послуги технологічні консультаційні з цифрової трансформації 420273
E technological consulting services for digital transformation  
F services de conseils technologiques en transformation numérique  
U послуги фахівців з хімії 420030
E chemistry services  
F services de chimie  
U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
E computer virus protection services  
F services de protection contre les virus informatiques  
U проведення досліджень технічних проєктів 420061
E conducting technical project studies  
F conduite d'études de projets techniques  
U прогнозування погоди 420234
E weather forecasting  
F services de prévision météorologique  
U програмне забезпечення як послуга [SaaS] 420220
E software as a service [SaaS]  
F logiciels en tant que service [SaaS]  
U проєктування інтер'єру 420048
E design of interior decor  
F décoration intérieure  
U проєктування комп'ютерних імітаційних моделей 420267
E design of computer-simulated models  
F conception de modèles simulés par ordinateurs  
U проєктування комп'ютерних систем 420194
E computer system design  
F conception de systèmes informatiques  
U проєктування комп'ютерного програмного забезпечення 420139
E computer software design  
F élaboration [conception] de logiciels  
U проєктування полів для гольфу 420288
E golf course design  
F conception de parcours de golf