Клас 42

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення

Назва послуги Базовий номер
U проєктування прототипів 420266
E design of prototypes  
F conception de prototypes  
U прокат вебсерверів 420205
E rental of web servers  
F location de serveurs web  
U прокат комп'ютерів 420083
E computer rental  
F location d'ordinateurs  
U прокат комп'ютерного програмного забезпечення 420159
E rental of computer software  
F location de logiciels informatiques  
U прокат лічильників для обліку споживання енергії 420259
E rental of meters for the recording of energy consumption  
F location de compteurs pour le relevé de la consommation énergétique  
U прокат устатковання для дата-центрів 420274
E rental of data centre facilities  
F location d'installations de centres de données  
U промисловий дизайн 420049
E industrial design  
F services de dessin industriel  
U розблоковування мобільних телефонів 420238
E unlocking of mobile phones  
F désimlockage de téléphones mobiles  
U розвідування нафти 420095
E oil prospecting  
F prospection de pétrole  
U розробляння відео- та комп'ютерних ігор 420282
E development of video and computer games  
F développement de jeux informatiques et vidéos  
U розробляння комп'ютерних платформ 420249
E development of computer platforms  
F développement de plateformes informatiques  
U розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення 420247
E software development in the framework of software publishing  
F développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels  
U розробляння технічної документації 420236
E technical writing  
F rédaction technique  
U розслідування цифрові криміналістичні у сфері комп'ютерних злочинів 420272
E digital forensic investigations in the field of computer crimes  
F enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la cybercriminalité  
U створювання та обслуговування вебсайтів для інших 420199
E creating and maintaining websites for others  
F création et entretien de sites web pour des tiers