Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей

Шановні користувачі!

З 1 січня 2017 року введена в дію 11-а редакція Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП (11-2017)) у перекладі українською мовою.

Зазначена редакція класифікації містить такі зміни і поправки:

  • зміни до версії 2016 року 10-ї редакції, прийняті на виконання рішень 26-ї сесії Комітету експертів Ніццького союзу (Комітет експертів), яка відбулась 25 - 29 квітня 2016 року у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, а також усі поправки, що були прийняті за п'ять років перегляду 10-ї редакції, відповідно до статті 3(7)(b) Ніццької угоди, що внесені Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності;
  • зміни, пов’язані із уточненням перекладу тексту МКТП українською мовою.

Зокрема, Комітетом експертів були прийняті рішення, в результаті яких було додано більше 300 нових термінів та внесено поправки до п'ятнадцяти заголовків класів. Поправки до заголовків класів та відповідних пояснювальних приміток мають на меті уточнення області охоплення того чи іншого класу.

Перегляду зазнали заголовки класів 3, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31 і 45. Додатково до цих п'ятнадцяти класів, були також модифіковані пояснювальні примітки до класів 5, 11, 29, 30, 35, 42 і 44.

Крім того, з метою підвищення якості експертизи заявок на знаки для товарів і послуг та удосконалення тексту МКТП у перекладі українською мовою, в Укрпатенті виконувались роботи з перегляду і актуалізації українськомовного тексту МКТП та приведення його у відповідність до норм сучасної української лексики і правопису.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зображення знака та перелік товарів і послуг, внесені до реєстру, визначають обсяг правової охорони, що надається знаку. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів/послуг для подання заявки на реєстрацію знака уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії МКТП.

Для зручності заявників створено таблиці, що містять перелік формулювань товарів і послуг, які зазнали змін, були модифіковані, вилучені повністю чи перенесені на окремі базові номери, переміщені з одного класу до іншого або внесені у текст класифікації.