Товари - В

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U варіометри 090493
  E variometers  
  F variomètres  
22 U вата для набивання та оббивання 220061
  E wadding for padding and stuffing upholstery  
  F ouate pour le rembourrage ou le capitonnage  
17 U вата конопатильна 170032
  E cotton wool for packing [caulking]  
  F coton à étouper  
03 U вата косметична 030066
  E cotton wool for cosmetic purposes  
  F ouate à usage cosmétique  
05 U вата лікарська [медична] 050072
  E wadding for medical purposes  
  F ouate à usage médical  
22 U вата цідильна [фільтрувальна] 220060
  E wadding for filtering  
  F ouate à filtrer  
17 U вата шлакова [жужільна] ізоляційна 170061
  E slag wool [insulator]  
  F laine de laitier [isolant] / laine de scorie [isolant]  
03 U ватні палички косметичні 030019
  E cotton sticks for cosmetic purposes / swabs [toiletries]  
  F bâtonnets ouatés à usage cosmétique  
11 U вафельниці електричні 110258
  E waffle irons, electric  
  F fers à bricelets électriques / fers à pâtisserie électriques / gaufriers électriques  
21 U вафельниці неелектричні 210309
  E waffle irons, non-electric  
  F fers à bricelets non électriques / gaufriers non électriques  
30 U вафлі 300022
  E waffles  
  F bricelets / gaufres  
05 U вбиральна вата [гігроскопічна] 050176
  E absorbent cotton / absorbent wadding  
  F coton hydrophile / ouate hydrophile  
34 U вбиральний папір до курильних люльок 340011
  E absorbent paper for tobacco pipes  
  F papier absorbant pour la pipe  
28 U ведмеді плюшеві 280151
  E teddy bears  
  F ours en peluche  
06 U вежі [вишки] для стрибків у воду металеві 060215
  E diving boards of metal  
  F plongeoirs métalliques  
19 U вежі [вишки] для стрибків у воду неметалеві 190152
  E diving boards, not of metal  
  F plongeoirs non métalliques  
21 U великі вази настільні 210219
  E epergnes  
  F surtouts de table  
26 U великі тупі шнурувальні голки 260090
  E bodkins  
  F passe-cordons / passe-lacets  
12 U велосипеди 120044
  E bicycles / cycles  
  F bicycles / bicyclettes / cycles / vélos  
28 U велосипеди-тренажери стаціонарні 280017
  E stationary exercise bicycles  
  F bicyclettes fixes d'entraînement  
12 U велосипедні гальма 120086
  E bicycle brakes / brakes for bicycles, cycles / cycle brakes  
  F freins de bicyclettes / freins de cycles  
12 U велосипедні двигуни 120090
  E motors for cycles  
  F moteurs de cycles  
12 U велосипедні дзвоники 120269
  E bicycle bells  
  F sonnettes de bicyclettes  
12 U велосипедні корбові [колінчасті] важелі 120089
  E cranks for cycles  
  F manivelles de cycles  
12 U велосипедні ланцюги 120061
  E bicycle chains / chains for bicycles, cycles / cycle chains  
  F chaînes de cycles