Товари - В

Кл. Назва товару Базовий номер
19 U вапняк 190043
  E calcareous stone / limestone  
  F liais [pierre] / pierres calcaires  
19 U вапняна глина 190211
  E calcareous marl  
  F marnes calcaires  
02 U вапняне молоко 020042
  E lime wash  
  F lait de chaux  
15 U варгани [музичні інструменти] 150038
  E Jews' harps [musical instruments]  
  F guimbardes [instruments de musique]  
29 U варення 290079
  E marmalade  
  F marmelades  
09 U варіометри 090493
  E variometers  
  F variomètres  
22 U вата для набивання та оббивання 220061
  E wadding for padding and stuffing upholstery  
  F ouate pour le rembourrage ou le capitonnage  
17 U вата конопатильна 170032
  E cotton wool for packing [caulking]  
  F coton à étouper  
03 U вата косметична 030066
  E cotton wool for cosmetic purposes  
  F ouate à usage cosmétique  
05 U вата лікарська [медична] 050072
  E wadding for medical purposes  
  F ouate à usage médical  
22 U вата цідильна [фільтрувальна] 220060
  E wadding for filtering  
  F ouate à filtrer  
17 U вата шлакова [жужільна] ізоляційна 170061
  E slag wool [insulator]  
  F laine de laitier [isolant] / laine de scorie [isolant]  
03 U ватні палички косметичні 030019
  E cotton sticks for cosmetic purposes / swabs [toiletries]  
  F bâtonnets ouatés à usage cosmétique  
11 U вафельниці електричні 110258
  E waffle irons, electric  
  F fers à bricelets électriques / fers à pâtisserie électriques / gaufriers électriques  
21 U вафельниці неелектричні 210309
  E waffle irons, non-electric  
  F fers à bricelets non électriques / gaufriers non électriques