Товари - В

1 - 25 з 466 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U ваги 090074
  E scales  
  F balances  
09 U ваги мостові, ваги-платформи 090081
  E weighbridges  
  F bascules [appareils de pesage]  
05 U вагінальні промивальні засоби 050393
  E vaginal washes  
  F bains vaginaux  
10 U вагінальні шприци 100143
  E vaginal syringes  
  F seringues vaginales  
12 U вагонетки 120076
  E waggons  
  F wagonnets  
12 U вагонетки перекидні вантажні 120265
  E tilt trucks  
  F chariots à bascule  
12 U вагони-ресторани 120172
  E dining cars  
  F wagons-restaurants  
12 U вагони-рефрижератори 120129
  E refrigerated waggons [railroad vehicles] / refrigerated wagons [railroad vehicles]  
  F wagons frigorifiques  
07 U вагонопідіймачі 070271
  E truck lifts / waggon lifts  
  F monte-wagon  
08 U важелі 080153
  E levers  
  F leviers  
09 U важелі звукознімачів до програвачів 090095
  E tone arms for record players  
  F bras acoustiques pour tourne-disques  
01 U важка вода 010253
  E heavy water  
  F eau lourde  
09 U важки прямовисні 090257
  E plumb bobs  
  F plombs de fils à plomb  
03 U вазелін косметичний 030109
  E petroleum jelly for cosmetic purposes  
  F gelée de pétrole à usage cosmétique  
05 U вазелін на лікарські [медичні] потреби 050339
  E petroleum jelly for medical purposes  
  F gelée de pétrole à usage médical  
04 U вазелін технічний 040047
  E petroleum jelly for industrial purposes  
  F gelée de pétrole à usage industriel  
21 U вази 210190
  E vases  
  F vases  
21 U вази на фрукти 210089
  E fruit cups  
  F coupes à fruits  
09 U вакуумметри 090302
  E vacuum gauges  
  F indicateurs de vide / vacuomètres  
07 U вакуумні насоси [помпи] [машини] 070312
  E vacuum pumps [machines]  
  F pompes à vide [machines]  
05 U вакцини 050107
  E vaccines  
  F vaccins  
18 U валізи 180085
  E valises  
  F valises  
18 U валізи багажні 180092
  E trunks [luggage]  
  F malles  
18 U валізки на документи 180073
  E attaché cases  
  F mallettes pour documents  
10 U валізки на лікарські [медичні] інструменти 100116
  E cases fitted for medical instruments  
  F mallettes spéciales pour instruments médicaux  
1 - 25 з 466 записів