Товари - Е

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U електролітичні ванни 090226
  E electrolysers  
  F électrolyseurs  
09 U електромагнітні навитки [котушки] 090024
  E electromagnetic coils  
  F bobines d'électro-aimants  
07 U електромеханічне обладдя для готування їжі 070423
  E food preparation machines, electromechanical  
  F appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments  
07 U електромеханічні апарати для готування напоїв 070315
  E beverage preparation machines, electromechanical  
  F appareils électromécaniques pour la préparation de boissons  
07 U електромеханічні машини для хімічної промисловості 070490
  E electromechanical machines for chemical industry  
  F machines électromécaniques pour l'industrie chimique  
11 U електронагрівні килими 110310
  E electrically heated carpets  
  F tapis chauffés électriquement  
10 U електронагрівні подушки лікарські [медичні] 100050
  E heating cushions [pads], electric, for medical purposes / heating cushions, electric, for medical purposes / heating pads, electric, for medical purposes  
  F coussins chauffés électriquement à usage médical  
11 U електронагрівні подушки, крім лікарських [медичних] 110296
  E heating cushions [pads], electric, not for medical purposes / heating pads [cushions], electric, not for medical purposes  
  F coussins chauffés électriquement, non à usage médical  
09 U електронні видання завантажні 090657
  E electronic publications, downloadable  
  F publications électroniques téléchargeables  
09 U електронні етикетки [налички] до товарів 090637
  E electronic tags for goods  
  F étiquettes électroniques pour marchandises  
09 U електронні кишенькові перекладачі 090636
  E electronic pocket translators  
  F traducteurs électroniques de poche  
28 U електронні мішені 280193
  E electronic targets  
  F cibles électroniques  
15 U електронні музичні інструменти 150044
  E electronic musical instruments  
  F instruments de musique électroniques  
09 U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
  E electronic pens [visual display units]  
  F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
09 U електронні оповіщальні дошки 090643
  E electronic notice boards  
  F tableaux d'affichage électroniques  
05 U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
  E elixirs [pharmaceutical preparations]  
  F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
01 U емалебарвильні хімікати 010265
  E enamel-staining chemicals  
  F produits chimiques pour la ternissure des émaux  
02 U емалеві фарби 020065
  E enamel paints / enamels for painting  
  F émaux pour la peinture  
02 U емалі [політури] 020064
  E enamels [varnishes]  
  F émaux [vernis]  
06 U емблеми металеві до транспортних засобів 060155
  E badges of metal for vehicles  
  F écussons métalliques pour véhicules  
01 U емульгатори 010268
  E emulsifiers  
  F émulsifiants / émulsificateurs  
02 U емульсії срібла [пігменти] 020015
  E silver emulsions [pigments]  
  F émulsions d'argent [pigments]  
01 U ензими на промислові потреби 010273
  E enzymes for industrial purposes  
  F enzymes à usage industriel  
01 U ензимові препарати на промислові потреби 010272
  E enzyme preparations for industrial purposes  
  F préparations enzymatiques à usage industriel  
09 U епідіаскопи 090235
  E epidiascopes  
  F épidiascopes