Товари - Е

Кл. Назва товару Базовий номер
20 U етажерки 200303
  E shelving units  
  F étagères [meubles]  
01 U етан 010280
  E ethane  
  F éthane  
04 U етанол [паливо] 040107
  E ethanol [fuel]  
  F éthanol [carburant]  
05 U етери на фармацевтичні потреби 050139
  E ethers for pharmaceutical purposes  
  F éthers à usage pharmaceutique  
01 U етери целюлози на промислові потреби 010593
  E cellulose ethers for industrial purposes  
  F éthers de cellulose à usage industriel  
05 U етери целюлози на фармацевтичні потреби 050320
  E cellulose ethers for pharmaceutical purposes  
  F éthers de cellulose à usage pharmaceutique  
01 U етери* 010281
  E ethers*  
  F éthers*  
18 U етикетки з вичиненої шкіри 180130
  E labels of leather  
  F étiquettes en cuir  
06 U етикетки металеві 060465
  E labels of metal  
  F étiquettes métalliques  
16 U етикетки паперові або картонні 160308
  E labels of paper or cardboard  
  F étiquettes en papier ou en carton  
20 U етикетки пластмасові 200307
  E labels of plastic  
  F étiquettes en matières plastiques  
24 U етикетки текстильні 240102
  E labels of textile  
  F étiquettes en matières textiles  
07 U етикетувальні машини 070182
  E labellers [machines]  
  F étiqueteuses  
01 U етиловий етер 010282
  E ethyl ether  
  F éther éthylique  
01 U етиловий спирт 010041
  E ethyl alcohol  
  F alcool éthylique