Товари - Е

1 - 15 з 102 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
17 U ебоніт 170036
  E ebonite [vulcanite] / vulcanite [ebonite]  
  F caoutchouc durci [ébonite] / ébonite  
17 U ебонітові форми 170100
  E ebonite molds / ebonite moulds / ebonite [vulcanite] molds [moulds] / vulcanite [ebonite] molds [moulds]  
  F moules en ébonite  
05 U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
  E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptus à usage pharmaceutique  
05 U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
  E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptol à usage pharmaceutique  
29 U егног [яєчний напій] безалкогольний 290168
  E non-alcoholic eggnog  
  F lait de poule sans alcool  
07 U ежектори [струминні помпи] 070170
  E ejectors  
  F éjecteurs  
20 U екрани [затулки] до камінів [меблі] 200046
  E screens for fireplaces [furniture]  
  F écrans de cheminée [mobilier]  
10 U екрани до лікарських [медичних] рентгенівських апаратів 100083
  E radiology screens for medical purposes  
  F écrans radiologiques à usage médical  
09 U екрани фотографічні 090211
  E screens [photography]  
  F écrans [photographie]  
07 U екскаватори 070184
  E excavators  
  F excavateurs  
07 U екскаватори одноківшові 070070
  E shovels, mechanical  
  F pelles mécaniques  
09 U експонометри 090251
  E exposure meters [light meters]  
  F exposimètres [posemètres] / posemètres  
02 U екстракти барвників з деревини 020112
  E dyewood extracts / wood dyestuffs  
  F extraits de bois colorant  
29 U екстракти харчові з морських водоростей 290002
  E seaweed extracts for food  
  F extraits d'algues à usage alimentaire  
32 U екстракти хмелю для виготовляння пива 320021
  E extracts of hops for making beer  
  F extraits de houblon pour la fabrication de la bière  
1 - 15 з 102 записів