Товари - Ж

Кл. Назва товару Базовий номер
05 U жири для доїння 050165
  E milking grease  
  F graisse à traire  
03 U жири косметичні 030111
  E greases for cosmetic purposes  
  F graisses à usage cosmétique  
05 U жири на ветеринарні потреби 050164
  E greases for veterinary purposes  
  F graisses à usage vétérinaire  
05 U жири на лікарські [медичні] потреби 050163
  E greases for medical purposes  
  F graisses à usage médical  
04 U жири тверді 040037
  E tallow  
  F dégras  
29 U жири харчові тваринні 290108
  E suet for food  
  F suif comestible  
01 U жирні кислоти 010340
  E fatty acids  
  F acides gras  
29 U жирові речовини для виготовляння харчових жирів 290053
  E fatty substances for the manufacture of edible fats  
  F matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles  
29 U жирові суміші на бутерброди 290054
  E fat-containing mixtures for bread slices  
  F mélanges contenant de la graisse pour tartines  
31 U жито 310118
  E rye  
  F seigle  
25 U жіночі панталони 250171
  E knickers / panties  
  F culottes [sous-vêtements]  
25 U жіночі труси 250171
  E knickers / panties  
  F culottes [sous-vêtements]  
07 U жниварки 070268
  E reapers  
  F moissonneuses  
07 U жниварки [машини] 070051
  E harvesting machines / mowing and reaping machines  
  F faucheuses  
07 U жниварки-снопов'язалки 070269
  E reapers and binders  
  F moissonneuses-lieuses