Товари - М

466 - 479 з 479 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
30 U м'ясна підлива 300193
  E meat gravies  
  F jus de viande [sauces]  
29 U м'ясні екстракти 290068
  E meat extracts  
  F extraits de viande  
29 U м'ясні консерви 290147
  E meat, tinned [canned (Am.)]  
  F conserves de viande  
29 U м'ясо 290046
  E meat  
  F viande  
29 U м'ясо законсервоване 290137
  E meat, preserved  
  F viande conservée  
07 U м'ясорубки [машини] 070211
  E meat choppers [machines] / meat mincers [machines]  
  F hache-viande [machines]  
08 U м'ясорубки [ручні інструменти] 080236
  E mincing knives [hand tools] / fleshing knives [hand tools] / meat choppers [hand tools]  
  F hache-viande [outils]  
30 U м'ята для кондитерських виробів 300097
  E mint for confectionery  
  F menthe pour la confiserie  
03 U м'ята для парфумерних виробів 030129
  E mint for perfumery  
  F menthe pour la parfumerie  
05 U м'ята на фармацевтичні потреби 050201
  E mint for pharmaceutical purposes  
  F menthe à usage pharmaceutique  
03 U м'ятна есенція [ефірна олія] 030128
  E mint essence [essential oil]  
  F essence de menthe [huile essentielle]  
33 U м'ятні лікери 330001
  E peppermint liqueurs  
  F alcool de menthe  
30 U м'ятні солодощі 300019
  E peppermint sweets  
  F bonbons à la menthe  
28 U м'ячі для ігор 280011
  E balls for games  
  F balles de jeu  
466 - 479 з 479 записів