Товари - О

Кл. Назва товару Базовий номер
10 U обкурювальні апарати на медичні потреби 100182
  E fumigation apparatus for medical purposes  
  F appareils pour fumigations à usage médical  
11 U обкурювальні апарати, крім призначених на медичні потреби 110278
  E fumigation apparatus, not for medical purposes  
  F appareils pour fumigations non à usage médical  
05 U обкурювальні палички 050085
  E fumigating sticks / fumigating pastilles  
  F clous fumants  
03 U обкурювальні препарати [парфумерія] 030106
  E fumigation preparations [perfumes]  
  F produits pour fumigations [parfums]  
05 U обкурювальні препарати на медичні потреби 050337
  E fumigation preparations for medical purposes  
  F produits pour fumigations à usage médical  
05 U обкурювальні таблетки 050085
  E fumigating sticks / fumigating pastilles  
  F clous fumants  
11 U обладнання для ванн 110037
  E bath fittings  
  F appareils pour bains  
07 U обладнання для котлів парових машин 070101
  E fittings for engine boilers  
  F garnitures de chaudières de machines  
11 U обладнання для лазень з гарячим повітрям 110017
  E hot air bath fittings  
  F appareils pour bains d'air chaud  
18 U обладунки для збруї 180120
  E harness fittings  
  F garnitures de harnachement  
16 U облатки для запечатування 160206
  E sealing wafers  
  F pains à cacheter  
05 U облатки на фармацевтичні потреби 050243
  E cachets for pharmaceutical purposes  
  F cachets à usage pharmaceutique  
16 U облікові картки [канцелярські товари] 160072
  E index cards [stationery]  
  F fiches [papeterie]  
16 U облікові книги 160154
  E indexes  
  F répertoires  
09 U обмежувачі [електрика] 090165
  E limiters [electricity]  
  F limiteurs [électricité]