Товари - П

Кл. Назва товару Базовий номер
22 U прядиво конопляне 220013
  E hemp  
  F chanvre  
07 U прядильні верстати 070260
  E spinning frames  
  F métiers à filer  
07 U прядильні машини 070190
  E spinning machines  
  F machines de filature  
07 U прядки 070191
  E spinning wheels  
  F rouets à filer  
23 U пряжа 230010
  E spun thread and yarn  
  F filés  
23 U пряжа * 230001
  E thread* / yarn*  
  F fils*  
23 U пряжа бавовняна 230008
  E spun cotton  
  F filés de coton  
17 U пряжа еластична, крім текстильної 170038
  E elastic threads, not for use in textiles / elastic yarns, not for use in textiles  
  F fils élastiques non à usage textile  
14 U пряжа срібна 140008
  E spun silver [silver wire]  
  F argent filé  
26 U пряжки [деталі одягу] 260097
  E buckles [clothing accessories]  
  F boucles [accessoires d'habillement]  
26 U пряжки до взуття 260088
  E shoe buckles  
  F boucles de souliers  
09 U прямовиси 090258
  E plumb lines  
  F fils à plomb  
30 U пряники 300055
  E gingerbread  
  F pain d'épice  
30 U прянощі 300054
  E spices  
  F épices  
31 U птахи свійські живі 310123
  E poultry, live  
  F volaille [animaux vivants]