Товари - Р

106 - 120 з 314 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U респіратори для проціджування [фільтрування] повітря 090430
  E respirators for filtering air  
  F respirateurs pour le filtrage de l'air  
10 U респіратори для штучного дихання 100138
  E respirators for artificial respiration  
  F respirateurs pour la respiration artificielle  
09 U реторти 090157
  E retorts  
  F cornues  
09 U рефрактометри 090250
  E refractometers  
  F réfractomètres  
09 U рефрактори 090424
  E refractors  
  F réfracteurs  
11 U рефрижератори 110274
  E refrigerators  
  F réfrigérateurs  
03 U речі туалету 030125
  E toiletries  
  F produits de toilette  
01 U речовини для валяння 010313
  E fulling preparations  
  F matières à foulon  
04 U речовини для вбирання пилу 040109
  E dust absorbing compositions  
  F compositions pour absorber la poussière  
01 U речовини для гартування металів 010249
  E metal hardening preparations  
  F produits pour durcir les métaux / produits pour la trempe des métaux  
17 U речовини для захисту будівель від вогкості [сирості] 170058
  E substances for insulating buildings against moisture  
  F compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments  
01 U речовини для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на зовнішній поверхні] 010295
  E compositions for threading  
  F compositions pour le filetage  
01 U речовини для лагодження камер шин 010032
  E compositions for repairing inner tubes of tires [tyres]  
  F compositions pour la réparation des chambres à air  
01 U речовини для лагодження шин 010465
  E compositions for repairing tires [tyres] / tire repairing compositions / tyre repairing compositions  
  F compositions pour la réparation des bandages de roues / compositions pour la réparation des pneumatiques  
01 U речовини для матування 010238
  E polish removing substances / substances for removing polish  
  F matières à dépolir  
106 - 120 з 314 записів