Товари - Р

1 - 15 з 314 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U радари 090416
  E radar apparatus  
  F radars  
11 U радіатори [обігрівальні] 110198
  E radiators [heating]  
  F radiateurs [chauffage]  
07 U радіатори [охолоджувальні] до двигунів 070464
  E radiators [cooling] for motors and engines  
  F radiateurs de refroidissement pour moteurs  
11 U радіатори електричні 110137
  E radiators, electric  
  F radiateurs électriques  
11 U радіатори центрального опалювання 110083
  E central heating radiators  
  F radiateurs de chauffage central  
05 U радій на лікарські [медичні] потреби 050259
  E radium for medical purposes  
  F radium à usage médical  
01 U радій на наукові потреби 010458
  E radium for scientific purposes  
  F radium à usage scientifique  
09 U радіо до транспортних засобів 090417
  E vehicle radios  
  F appareils de radio pour véhicules  
01 U радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
  E radioactive elements for scientific purposes  
  F éléments radioactifs à usage scientifique  
05 U радіоактивні речовини на лікарські [медичні] потреби 050258
  E radioactive substances for medical purposes  
  F produits radioactifs à usage médical  
28 U радіокеровні іграшкові транспортні засоби 280185
  E radio-controlled toy vehicles  
  F véhicules télécommandés [jouets]  
09 U радіолампи [вакуумні] 090491
  E vacuum tubes [radio]  
  F tubes vacuum [T.S.F.]  
10 U радіологічні апарати лікарські [медичні] 100133
  E radiological apparatus for medical purposes  
  F appareils de radiologie à usage médical  
09 U радіологічні апарати промислові 090418
  E radiological apparatus for industrial purposes  
  F appareils de radiologie à usage industriel  
09 U радіологічні екрани промислові 090526
  E radiology screens for industrial purposes  
  F écrans radiologiques à usage industriel  
1 - 15 з 314 записів