Товари - Ф

91 - 105 з 182 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
20 U фітинги [обладунки] неметалеві до ліжок 200124
  E bed fittings, not of metal  
  F garnitures de lits non métalliques  
20 U фітинги [обладунки] неметалеві до трун 200048
  E coffin fittings, not of metal  
  F garnitures de cercueils non métalliques  
28 U фішки для азартних ігор 280206
  E chips for gambling  
  F jetons pour jeux d'argent  
21 U флакони * 210289
  E flasks*  
  F flacons*  
24 U фланель 240050
  E flannel [fabric]  
  F flanelle [tissu]  
24 U фланель на санітарно-гігієнічні потреби 240051
  E sanitary flannel  
  F flanelle de santé  
06 U фланці металеві 060054
  E flanges of metal [collars]  
  F brides [colliers] métalliques  
15 U флейти 150036
  E flutes  
  F flûtes  
09 U флеш-накопичувачі USB 090700
  E USB flash drives  
  F clés USB  
01 U флокулянти 010587
  E flocculants  
  F floculants  
09 U флуоресцентні екрани 090208
  E fluorescent screens  
  F écrans fluorescents  
06 U флюгери металеві 060148
  E weather vanes of metal / weather- or wind-vanes of metal / wind vanes of metal  
  F girouettes  
01 U флюси для паяння м'якими припоями 010584
  E soldering fluxes  
  F fondants pour le soudage  
01 U флюси для паяння твердими припоями 010583
  E brazing fluxes  
  F fondants pour le brasage  
21 U фляги плоскі для спиртних напоїв 210348
  E hip flasks  
  F flasques de poche  
91 - 105 з 182 записів