Товари - Ш

Кл. Назва товару Базовий номер
06 U шарніри металеві 060327
  E hinges of metal  
  F charnières métalliques  
20 U шарніри неметалеві 200056
  E hinges, not of metal  
  F charnières non métalliques  
06 U шарнірні петлі металеві 060039
  E strap-hinges of metal  
  F pentures  
08 U шарошки [ручні інструменти] 080085
  E milling cutters [hand tools]  
  F fraises [outils]  
25 U шарфи 250069
  E scarves / scarfs  
  F foulards  
12 U шасі транспортних засобів 120069
  E vehicle chassis  
  F châssis de véhicules  
08 U шатківниці 080138
  E choppers [knives]  
  F hachoirs [couteaux]  
07 U шатуни для машин і двигунів 070048
  E connecting rods for machines, motors and engines  
  F bielles de machines ou de moteurs  
12 U шатуни для наземних транспортних засобів, крім частин двигунів 120242
  E connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines  
  F bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs  
20 U шафи 200014
  E cupboards  
  F placards  
11 U шафи для вина електричні 110343
  E wine cellars, electric  
  F caves à vin électriques  
20 U шафи для документів 200044
  E filing cabinets  
  F casiers  
20 U шафи для зберігання та охолоджування м'яса 200122
  E meat safes  
  F garde-manger  
20 U шафи для медикаментів 200015
  E medicine cabinets  
  F armoires à pharmacie  
16 U шафки для канцелярських товарів [офісне приладдя] 160289
  E cabinets for stationery [office requisites]  
  F coffrets pour la papeterie [articles de bureau]