Товари - Ш

Кл. Назва товару Базовий номер
29 U шовкопрядові лялечки харчові 290151
  E silkworm chrysalis, for human consumption  
  F chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine  
22 U шовк-сирець 220008
  E raw silk  
  F bourrette / soie brute  
30 U шоколад 300038
  E chocolate  
  F chocolat  
29 U шоколадне масло 290009
  E chocolate nut butter / cocoa butter  
  F beurre de cacao  
30 U шоколадні напої 300151
  E chocolate-based beverages  
  F boissons à base de chocolat  
30 U шоколадні напої з молоком 300085
  E chocolate beverages with milk  
  F chocolat au lait [boisson]  
09 U шоломи для верхової їзди 090690
  E riding helmets  
  F bombes [équitation]  
18 U шори [упряж] 180056
  E blinders [harness] / blinkers [harness]  
  F œillères [harnachement]  
18 U шорно-сідельні [лимарні] вироби 180082
  E saddlery  
  F articles de sellerie  
22 U шпагат 220035
  E string  
  F ficelles  
20 U шпаківні 200109
  E nesting boxes  
  F nichoirs  
08 U шпаклі [ручні інструменти] 080014
  E spatulas [hand tools]  
  F spatules [outils]  
01 U шпаклівки для кузовів автомобілів 010649
  E automobile body fillers / car body fillers / fillers for automobile bodies / fillers for car bodies  
  F mastic pour carrosseries  
01 U шпаклівки олійні 010655
  E oil cement [putty]  
  F mastic à l'huile  
27 U шпалери нетекстильні 270013
  E tapestry [wall hangings], not of textile / wall hangings, not of textile  
  F tapisserie [tentures murales] non en matières textiles / tentures murales non en matières textiles