Товари - Щ

1 - 15 з 31 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
21 U щетина свиняча 210188
  E pig bristles  
  F soies de porc  
08 U щипці 080207
  E nippers / pincers / tongs  
  F pincettes  
08 U щипці горіхолускальні 080215
  E nutcrackers  
  F casse-noix  
08 U щипці для задирок 080101
  E cuticle nippers / cuticle tweezers  
  F pinces à envies  
08 U щипці для нігтів 080074
  E nail nippers  
  F pinces à ongles  
08 U щипці для підкручування вій 080252
  E eyelash curlers  
  F pinces pour recourber les cils  
08 U щипці до цукру 080173
  E sugar tongs  
  F pinces à sucre  
08 U щипці кучерявильні [для завивання волосся] 080058
  E curling tongs  
  F fers à friser  
28 U щитки [спортивне споряддя] 280046
  E shin guards [sports articles]  
  F protège-tibias [articles de sport]  
09 U щитки для захисту обличчя робітників 090210
  E workmen's protective face-shields  
  F écrans de protection faciaux pour ouvriers  
21 U щітки * 210014
  E brushes*  
  F brosses*  
07 U щітки [деталі машин] 070068
  E brushes [parts of machines]  
  F brosses [parties de machines]  
21 U щітки для взуття 210071
  E brushes for footwear  
  F brosses à chaussures  
21 U щітки для коней 210073
  E horse brushes  
  F brosses pour chevaux  
21 U щітки для мазання з довгою ручкою 210147
  E tar-brushes, long handled  
  F guipons  
1 - 15 з 31 записів