Послуги - Л

Відображено всі 16 записи(-ів)
Кл. Назва послуги Базовий номер
40 U лазерне розмічання 400086
  E laser scribing  
  F traçage par laser  
37 U лакування 370086
  E varnishing  
  F travaux de vernissage  
40 U ламінування 400040
  E laminating  
  F laminage  
44 U ландшафтне садівництво 440012
  E landscape gardening  
  F services de jardiniers-paysagistes  
44 U ландшафтний дизайн 440199
  E landscape design  
  F conception d'aménagements paysagers  
40 U лимарні роботи 400051
  E saddlery working  
  F travaux de sellerie  
40 U лиття металів 400100
  E metal casting  
  F coulage des métaux  
45 U лізинг доменних імен у мережі Інтернет 450233
  E leasing of internet domain names  
  F location de noms de domaine sur internet  
40 U літографічне друкування 400110
  E lithographic printing  
  F impression lithographique  
39 U ліхтерні послуги 390016
  E lighterage services  
  F services d'aconage  
45 U ліцензування інтелектуальної власності 450208
  E licensing of intellectual property  
  F concession de licences de propriété intellectuelle  
45 U ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення [юридичні послуги] 450212
  E licensing of computer software [legal services]  
  F concession de licences de logiciels [services juridiques]  
39 U логістика транспортна 390101
  E transportation logistics  
  F services de logistique en matière de transport  
39 U лоцманські послуги 390052
  E piloting  
  F pilotage  
40 U лощіння хутра 400070
  E fur glossing  
  F lustrage des fourrures  
40 U лудіння 400027
  E tin plating  
  F étamage  
Відображено всі 16 записи(-ів)