Послуги - У

Відображено всі 6 записи(-ів)
Кл. Назва послуги Базовий номер
35 U узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
  E negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties  
  F négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers  
35 U упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних 350081
  E systemization of information into computer databases  
  F systématisation de données dans un fichier central  
45 U управління авторськими правами 450207
  E copyright management  
  F gérance de droits d'auteur  
37 U устатковування і лагодження складів 370041
  E warehouse construction and repair  
  F installation et réparation d'entrepôts  
37 U усування завад в електричному устаткованні 370117
  E interference suppression in electrical apparatus  
  F déparasitage d'installations électriques  
40 U утилізація відходів [перетворювання] 400097
  E waste treatment [transformation]  
  F traitement des déchets [transformation]  
Відображено всі 6 записи(-ів)