Клас 37

Будування; лагодження; встановлювання устатковання

1 - 15 з 123 записів
Назва послуги Базовий номер
асфальтування 370005
брукування доріг 370109
будівельне ізолювання 370054
будівельне наглядання 370031
будівельні роботи в суднобудуванні 370021
будування портів 370074
будування хвилерізів, молів, дамб 370061
будування ярмаркових рундуків і крамниць 370115
буріння глибоких нафтових або газових свердловин 370133
відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих 370118
відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих 370119
відновлювання меблів 370060
відновлювання протекторів шин 370077
встановлювання дверей і вікон 370128
встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря 370028
1 - 15 з 123 записів