Послуги - У

Відображено всі 4 записи(-ів)
Кл. Назва послуги Базовий номер
35 U узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
  E negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties  
  F négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers  
39 U упаковування подарунків 390109
  E gift wrapping  
  F services d'emballage de cadeaux  
45 U управління авторськими правами 450207
  E copyright management  
  F gérance de droits d'auteur  
37 U усування завад в електричному устаткованні 370117
  E interference suppression in electrical apparatus  
  F déparasitage d'installations électriques  
Відображено всі 4 записи(-ів)