Клас 10

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; терапевтичні та допоміжні пристрої, пристосовані для людей з обмеженими можливостями; апарати для масажу; апарати, пристрої та вироби для догляду за немовлятами; апарати, пристрої та вироби для сексуальної активності

Назва товару Базовий номер
U апаратура для фізичних вправ на медичні потреби 100176
E physical exercise apparatus for medical purposes  
F appareils médicaux pour exercices corporels  
U апаратура для штучного дихання 100139
E apparatus for artificial respiration  
F appareils pour la respiration artificielle  
U апаратура спостерігальна для наглядання за станом людей, хворих на діабет 100292
E diabetic monitoring apparatus  
F appareils de surveillance du diabète  
U апаратура стоматологічна електрична 100179
E dental apparatus, electric  
F appareils dentaires électriques  
U аудіометри [прилади для визначення гостроти слуху] 100293
E audiometers  
F audiomètres  
U бандажі для суглобів ортопедичні 100020
E orthopaedic bandages for joints / orthopedic bandages for joints  
F bandages orthopédiques pour les articulations  
U бандажі підтримувальні 100286
E support bandages  
F bandages de support  
U банки медичні 100155
E cupping glasses  
F ventouses médicales  
U бинти еластичні 100022
E bandages, elastic  
F bandages élastiques  
U бори стоматологічні 100072
E dental burs  
F fraises à usage dentaire  
U браслети на зап'ястки проти нудоти при захитуванні 100255
E anti-nausea wristbands  
F bracelets anti-nausées  
U браслети на медичні потреби 100252
E bracelets for medical purposes  
F bracelets à usage médical  
U бужі хірургічні 100033
E surgical bougies  
F bougies chirurgicales  
U вагінальні шприци 100143
E vaginal syringes  
F seringues vaginales  
U валізки з медичними інструментами 100116
E cases fitted for medical instruments  
F mallettes spéciales pour instruments médicaux