Клас 10

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; терапевтичні та допоміжні пристрої, пристосовані для людей з обмеженими можливостями; апарати для масажу; апарати, пристрої та вироби для догляду за немовлятами; апарати, пристрої та вироби для сексуальної активності

Назва товару Базовий номер
U голки для голкотерапії 100199
E acupuncture needles  
F aiguilles d'acupuncture  
U голки для накладання швів 100009
E suture needles  
F aiguilles pour sutures  
U голки на медичні потреби 100008
E needles for medical purposes  
F aiguilles à usage médical  
U гребені від вошей та гнид 100229
E lice combs  
F peignes à poux / peignes anti-poux  
U грижові бандажі 100039
E trusses / hernia bandages  
F brayers [bandages herniaires] / bandages herniaires  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F éponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F défibrillateurs  
U дзеркала стоматологічні 100078
E mirrors for dentists  
F miroirs pour dentistes  
U дзеркала хірургічні 100118
E mirrors for surgeons  
F miroirs pour chirurgiens  
U діагностичні апарати на медичні потреби 100201
E diagnostic apparatus for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic à usage médical  
U діалізатори 100212
E dialyzers  
F dialyseurs  
U дренажні трубки на медичні потреби 100081
E drainage tubes for medical purposes  
F drains à usage médical  
U екрани для рентгенівських апаратів на медичні потреби 100083
E radiology screens for medical purposes  
F écrans radiologiques à usage médical  
U електроди для медичного використання 100174
E electrodes for medical use  
F électrodes à usage médical  
U електрокардіографи 100084
E electrocardiographs  
F électrocardiographes