Клас 10

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; терапевтичні та допоміжні пристрої, пристосовані для людей з обмеженими можливостями; апарати для масажу; апарати, пристрої та вироби для догляду за немовлятами; апарати, пристрої та вироби для сексуальної активності

76 - 90 з 291 записів
Назва товару Базовий номер
U електростимулятори мозку 100235
E brain pacemakers  
F stimulateurs cérébraux  
U ендоскопічні відеокамери на медичні потреби 100231
E endoscopy cameras for medical purposes  
F caméras endoscopiques à usage médical  
U заповнювачі кісткових дефектів, що складаються з штучних матеріалів 100275
E bone void fillers comprised of artificial materials  
F produits de comblement osseux composés de matériaux artificiels  
U затискачі для сосок-пустушок 100266
E clips for dummies / clips for pacifiers  
F attache-sucettes / attache-tétines  
U затискачі хірургічні 100007
E clips, surgical  
F agrafes chirurgicales  
U затички вушні [пристрої для захисту органів слуху] 100224
E ear plugs [hearing protection devices]  
F bouchons d'oreille [dispositifs de protection auditive]  
U захисні пристрої від рентгенівського проміння на медичні потреби 100137
E protection devices against X-rays, for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical  
U зонди на медичні потреби 100085
E probes for medical purposes  
F sondes à usage médical  
U іграшки для задоволення сексуальних потреб 100234
E sex toys  
F jouets sexuels  
U імплантати контрацептивні 100290
E contraceptive implants  
F implants contraceptifs  
U імплантати, що біологічно розкладаються, для фіксації кісток 100237
E biodegradable bone fixation implants  
F implants biodégradables pour fixation osseuse  
U інгалятори 100099
E inhalers  
F inhalateurs  
U інгалятори водневі 100257
E hydrogen inhalers  
F inhalateurs d'hydrogène  
U ін'єктори на медичні потреби 100100
E injectors for medical purposes  
F injecteurs à usage médical  
U інкубатори для немовлят 100177
E incubators for babies  
F couveuses pour bébés  
76 - 90 з 291 записів