Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

1 - 100 з 213 записів
Назва товару Базовий номер
U аерозольні пристрої лікарські [медичні] 100160
E aerosol dispensers for medical purposes  
F appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical  
U акушерська [пологова] апаратура 100120
E obstetric apparatus  
F appareils obstétricaux  
U акушерські [пологові] щипці 100090
E forceps  
F forceps  
U анестезійна [знечулівна] апаратура 100057
E anaesthetic apparatus  
F appareils d'anesthésie  
U анестезійні [знечулівні] маски 100112
E anaesthetic masks  
F masques anesthésiques  
U апарати для мікродермабразії 100220
E microdermabrasion apparatus  
F appareils de microdermabrasion  
U апарати для променевої терапії 100134
E radiotherapy apparatus  
F appareils pour la radiothérapie  
U апарати для реабілітації функцій організму людини 100221
E body rehabilitation apparatus for medical purposes  
F appareils de rééducation physique à usage médical  
U апарати і устатковання для виробляння рентгенівського проміння на лікарські [медичні] потреби 100131
E apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical  
U апарати лікарські [медичні], що працюють на гарячому повітрі 100011
E hot air therapeutic apparatus  
F appareils thérapeutiques à air chaud  
U апаратура для аналізування крові 100087
E blood testing apparatus  
F appareils pour l'analyse du sang  
U апаратура для лікарського [медичного] аналізування 100180
E apparatus for use in medical analysis / testing apparatus for medical purposes  
F appareils pour l'analyse à usage médical  
U апаратура для лікування глухоти 100147
E apparatus for the treatment of deafness  
F appareils pour le traitement de la surdité  
U апаратура для фізичних вправ на лікарські [медичні] потреби 100176
E physical exercise apparatus, for medical purposes  
F appareils médicaux pour exercices corporels  
U апаратура для штучного дихання 100139
E apparatus for artificial respiration  
F appareils pour la respiration artificielle  
U бандажі, бинти еластичні 100022
E bandages, elastic  
F bandages élastiques  
U банки лікарські [медичні] 100155
E cupping glasses  
F ventouses médicales  
U бори зубничі [стоматологічні] 100072
E dental burs  
F fraises à usage dentaire  
U вагінальні шприци 100143
E vaginal syringes  
F seringues vaginales  
U валізки на лікарські [медичні] інструменти 100116
E cases fitted for medical instruments  
F mallettes spéciales pour instruments médicaux  
U ветеринарне акушерське приладдя 100027
E obstetric apparatus for cattle  
F appareils obstétricaux pour bestiaux  
U ветеринарні прилади та інструменти 100156
E veterinary apparatus and instruments  
F appareils et instruments vétérinaires  
U взуття ортопедичне 100051
E orthopaedic footwear / orthopedic footwear  
F chaussures orthopédiques  
U витягові пристрої на лікарські [медичні] потреби 100215
E traction apparatus for medical purposes  
F appareils d'extension à usage médical  
U вихолощувальні [кастраційні] щипці 100049
E castrating pincers  
F tenailles à châtrer  
U вібратори гарячого повітря лікарські [медичні] 100012
E hot air vibrators for medical purposes  
F vibrateurs à air chaud à usage médical  
U вібратори до ліжок 100157
E bed vibrators  
F appareils vibratoires pour lits  
U вібромасажери 100158
E vibromassage apparatus  
F vibromasseurs  
U вмістини [чаші, миски, тази] на лікарські [медичні] потреби 100026
E basins for medical purposes  
F bassins à usage médical  
U вмістини для медичних відходів 100216
E containers especially made for medical waste  
F récipients spéciaux pour déchets médicaux  
U вставні зуби 100052
E artificial teeth  
F dents artificielles  
U вушні затички [пристрої для захисту вух] 100224
E ear plugs [ear protection devices]  
F bouchons pour les oreilles / bouchons [tampons] pour les oreilles / tampons pour les oreilles  
U вушні пінцети 100071
E ear picks  
F cure-oreilles  
U гальванічні пояси лікарські [медичні] 100023
E galvanic belts for medical purposes  
F bandes galvaniques à usage médical  
U гамівні сорочки 100041
E strait jackets  
F camisoles de force  
U гастроскопи 100093
E gastroscopes  
F gastroscopes  
U гемоцитометри 100095
E haemocytometers / hemocytometers  
F hémocytomètres  
U гіпогастричні пояси 100002
E hypogastric belts  
F ceintures hypogastriques  
U гіпсові пов'язки ортопедичні 100206
E plaster bandages for orthopaedic purposes / plaster bandages for orthopedic purposes  
F bandages plâtrés à usage orthopédique / bandes plâtrées à usage orthopédique  
U голки для голкотерапії 100199
E acupuncture needles  
F aiguilles d'acupuncture  
U голки лікарські [медичні] 100008
E needles for medical purposes  
F aiguilles à usage médical  
U голки шовні хірургічні 100009
E suture needles  
F aiguilles pour sutures  
U грижові бандажі 100039
E hernia bandages / trusses  
F bandages herniaires / brayers [bandages herniaires]  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F éponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F défibrillateurs  
U дзеркала зубничі [стоматологічні] 100078
E mirrors for dentists  
F miroirs pour dentistes  
U дзеркала хірургічні 100118
E mirrors for surgeons  
F miroirs pour chirurgiens  
U діагностичні апарати лікарські [медичні] 100201
E diagnostic apparatus for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic à usage médical  
U діалізатори 100212
E dialyzers  
F dialyseurs  
U дренажні трубки лікарські [медичні] 100081
E drainage tubes for medical purposes  
F drains à usage médical  
U екрани до лікарських [медичних] рентгенівських апаратів 100083
E radiology screens for medical purposes  
F écrans radiologiques à usage médical  
U еластичні панчохи проти розширювання вен 100166
E stockings for varices  
F bas pour les varices  
U еластичні панчохи хірургічні 100165
E elastic stockings for surgical purposes / elastic stockings [surgery]  
F bas élastiques [chirurgie]  
U електричні інструменти для голкотерапії 100202
E electric acupuncture instruments  
F instruments électriques pour l'acupuncture  
U електроди на лікарські [медичні] потреби 100174
E electrodes for medical use  
F électrodes à usage médical  
U електрокардіографи 100084
E electrocardiographs  
F électrocardiographes  
U електронагрівні подушки лікарські [медичні] 100050
E heating cushions [pads], electric, for medical purposes / heating cushions, electric, for medical purposes / heating pads, electric, for medical purposes  
F coussins chauffés électriquement à usage médical  
U затискачі хірургічні 100007
E clips, surgical  
F agrafes chirurgicales  
U захисні засоби від рентгенівського проміння на лікарські [медичні] потреби 100137
E protection devices against X-rays, for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical  
U зонди на лікарські [медичні] потреби 100085
E probes for medical purposes  
F sondes à usage médical  
U зрізальні інструменти для мозолів 100062
E corn knives  
F coupe-cors  
U зубнича [стоматологічна] апаратура та інструменти 100073
E dental apparatus and instruments  
F appareils et instruments dentaires  
U зубні кільця дитячі 100018
E teething rings  
F anneaux pour calmer ou faciliter la dentition  
U зубні протези 100076
E dentures / sets of artificial teeth  
F dentiers  
U інгалятори 100099
E inhalers  
F inhalateurs  
U ін'єктори лікарські [медичні] 100100
E injectors for medical purposes  
F injecteurs à usage médical  
U інкубатори для немовлят 100177
E incubators for babies  
F couveuses pour bébés  
U інкубатори лікарські [медичні] 100067
E incubators for medical purposes  
F couveuses médicales  
U інсуфлятори 100103
E insufflators  
F insufflateurs  
U канюлі 100042
E cannulae  
F canules  
U кардіостимулятори 100203
E heart pacemakers  
F stimulateurs cardiaques  
U катетери 100015
E catheters  
F cathéters  
U кварцові лампи лікарські [медичні] 100130
E quartz lamps for medical purposes  
F lampes à quartz à usage médical  
U кетгут 100035
E catgut  
F catgut  
U клапани до годувальних пляшок 100169
E feeding bottle valves  
F fermetures de biberons  
U клізми лікарські [медичні] 100104
E enema apparatus for medical purposes  
F irrigateurs à usage médical  
U компресори на хірургічні потреби 100060
E compressors [surgical]  
F compresseurs [chirurgie]  
U корсети лікарські [медичні] 100183
E corsets for medical purposes  
F gaines à usage médical  
U крапельниці лікарські [медичні] 100061
E droppers for medical purposes  
F compte-gouttes à usage médical  
U крісла зубників [стоматологів] 100048
E dentists' armchairs  
F fauteuils de dentistes  
U крісла лікарські [медичні] або зубничі [стоматологічні] 100088
E armchairs for medical or dental purposes  
F fauteuils à usage médical ou dentaire  
U лазери на лікарські [медичні] потреби 100106
E lasers for medical purposes  
F lasers à usage médical  
U лампи лікарські [медичні] 100108
E lamps for medical purposes  
F lampes à usage médical  
U ланцети 100077
E lancets  
F lancettes  
U ліжка спеціальні лікарські [медичні] 100173
E beds, specially made for medical purposes  
F lits construits spécialement pour les soins médicaux  
U лікарські [медичні] апарати та інструменти 100114
E medical apparatus and instruments  
F appareils et instruments médicaux  
U лікарські [медичні] дроти-напрямники 100213
E medical guidewires  
F fils de guidage médicaux  
U лінзи очні для імплантації 100194
E intraocular prostheses [lenses] for surgical implantation / lenses [intraocular prostheses] for surgical implantation  
F lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale / prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantations chirurgicales  
U ложки для ліків 100069
E spoons for administering medicine  
F cuillers pour médicaments  
U ляльки еротичні [секс-ляльки] 100219
E love dolls [sex dolls]  
F poupées érotiques [poupées sexuelles]  
U масажне приладдя 100113
E massage apparatus  
F appareils de massage  
U масажні рукавиці 100092
E gloves for massage  
F gants pour massages  
U маски для лікарського [медичного] персоналу 100205
E masks for use by medical personnel  
F masques utilisés par le personnel médical  
U матеріали для накладання швів 100149
E suture materials  
F matériel pour sutures  
U маткові шприци 100142
E uterine syringes  
F seringues utérines  
U матраци водяні лікарські [медичні] 100096
E hydrostatic beds for medical purposes / hydrostatic [water] beds for medical purposes / water beds for medical purposes  
F lits hydrostatiques à usage médical  
U меблі спеціальні лікарські [медичні] 100119
E furniture especially made for medical purposes  
F mobilier spécial à usage médical  
U милиці 100168
E crutches  
F béquilles pour infirmes  
U мішечки для вагінального спринцювання 100218
E douche bags  
F poches pour douches vaginales  
U молоковідсоси 100107
E breast pumps  
F tire-lait  
1 - 100 з 213 записів