Клас 10

Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів

1 - 50 з 213 записів
Назва товару Базовий номер
U аерозольні пристрої лікарські [медичні] 100160
E aerosol dispensers for medical purposes  
F appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical  
U акушерська [пологова] апаратура 100120
E obstetric apparatus  
F appareils obstétricaux  
U акушерські [пологові] щипці 100090
E forceps  
F forceps  
U анестезійна [знечулівна] апаратура 100057
E anaesthetic apparatus  
F appareils d'anesthésie  
U анестезійні [знечулівні] маски 100112
E anaesthetic masks  
F masques anesthésiques  
U апарати для мікродермабразії 100220
E microdermabrasion apparatus  
F appareils de microdermabrasion  
U апарати для променевої терапії 100134
E radiotherapy apparatus  
F appareils pour la radiothérapie  
U апарати для реабілітації функцій організму людини 100221
E body rehabilitation apparatus for medical purposes  
F appareils de rééducation physique à usage médical  
U апарати і устатковання для виробляння рентгенівського проміння на лікарські [медичні] потреби 100131
E apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical  
U апарати лікарські [медичні], що працюють на гарячому повітрі 100011
E hot air therapeutic apparatus  
F appareils thérapeutiques à air chaud  
U апаратура для аналізування крові 100087
E blood testing apparatus  
F appareils pour l'analyse du sang  
U апаратура для лікарського [медичного] аналізування 100180
E apparatus for use in medical analysis / testing apparatus for medical purposes  
F appareils pour l'analyse à usage médical  
U апаратура для лікування глухоти 100147
E apparatus for the treatment of deafness  
F appareils pour le traitement de la surdité  
U апаратура для фізичних вправ на лікарські [медичні] потреби 100176
E physical exercise apparatus, for medical purposes  
F appareils médicaux pour exercices corporels  
U апаратура для штучного дихання 100139
E apparatus for artificial respiration  
F appareils pour la respiration artificielle  
U бандажі, бинти еластичні 100022
E bandages, elastic  
F bandages élastiques  
U банки лікарські [медичні] 100155
E cupping glasses  
F ventouses médicales  
U бори зубничі [стоматологічні] 100072
E dental burs  
F fraises à usage dentaire  
U вагінальні шприци 100143
E vaginal syringes  
F seringues vaginales  
U валізки на лікарські [медичні] інструменти 100116
E cases fitted for medical instruments  
F mallettes spéciales pour instruments médicaux  
U ветеринарне акушерське приладдя 100027
E obstetric apparatus for cattle  
F appareils obstétricaux pour bestiaux  
U ветеринарні прилади та інструменти 100156
E veterinary apparatus and instruments  
F appareils et instruments vétérinaires  
U взуття ортопедичне 100051
E orthopaedic footwear / orthopedic footwear  
F chaussures orthopédiques  
U витягові пристрої на лікарські [медичні] потреби 100215
E traction apparatus for medical purposes  
F appareils d'extension à usage médical  
U вихолощувальні [кастраційні] щипці 100049
E castrating pincers  
F tenailles à châtrer  
U вібратори гарячого повітря лікарські [медичні] 100012
E hot air vibrators for medical purposes  
F vibrateurs à air chaud à usage médical  
U вібратори до ліжок 100157
E bed vibrators  
F appareils vibratoires pour lits  
U вібромасажери 100158
E vibromassage apparatus  
F vibromasseurs  
U вмістини [чаші, миски, тази] на лікарські [медичні] потреби 100026
E basins for medical purposes  
F bassins à usage médical  
U вмістини для медичних відходів 100216
E containers especially made for medical waste  
F récipients spéciaux pour déchets médicaux  
U вставні зуби 100052
E artificial teeth  
F dents artificielles  
U вушні затички [пристрої для захисту вух] 100224
E ear plugs [ear protection devices]  
F bouchons pour les oreilles / bouchons [tampons] pour les oreilles / tampons pour les oreilles  
U вушні пінцети 100071
E ear picks  
F cure-oreilles  
U гальванічні пояси лікарські [медичні] 100023
E galvanic belts for medical purposes  
F bandes galvaniques à usage médical  
U гамівні сорочки 100041
E strait jackets  
F camisoles de force  
U гастроскопи 100093
E gastroscopes  
F gastroscopes  
U гемоцитометри 100095
E haemocytometers / hemocytometers  
F hémocytomètres  
U гіпогастричні пояси 100002
E hypogastric belts  
F ceintures hypogastriques  
U гіпсові пов'язки ортопедичні 100206
E plaster bandages for orthopaedic purposes / plaster bandages for orthopedic purposes  
F bandages plâtrés à usage orthopédique / bandes plâtrées à usage orthopédique  
U голки для голкотерапії 100199
E acupuncture needles  
F aiguilles d'acupuncture  
U голки лікарські [медичні] 100008
E needles for medical purposes  
F aiguilles à usage médical  
U голки шовні хірургічні 100009
E suture needles  
F aiguilles pour sutures  
U грижові бандажі 100039
E hernia bandages / trusses  
F bandages herniaires / brayers [bandages herniaires]  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F éponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F défibrillateurs  
U дзеркала зубничі [стоматологічні] 100078
E mirrors for dentists  
F miroirs pour dentistes  
U дзеркала хірургічні 100118
E mirrors for surgeons  
F miroirs pour chirurgiens  
U діагностичні апарати лікарські [медичні] 100201
E diagnostic apparatus for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic à usage médical  
U діалізатори 100212
E dialyzers  
F dialyseurs  
U дренажні трубки лікарські [медичні] 100081
E drainage tubes for medical purposes  
F drains à usage médical  
1 - 50 з 213 записів