Клас 10

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; терапевтичні та допоміжні пристрої, пристосовані для людей з обмеженими можливостями; апарати для масажу; апарати, пристрої та вироби для догляду за немовлятами; апарати, пристрої та вироби для сексуальної активності

1 - 50 з 291 записів
Назва товару Базовий номер
U аерозольні диспенсери на медичні потреби 100160
E aerosol dispensers for medical purposes  
F appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical  
U акушерська апаратура 100120
E obstetric apparatus  
F appareils obstétricaux  
U акушерські апарати для худоби 100027
E obstetric apparatus for cattle  
F appareils obstétricaux pour bestiaux  
U акушерські щипці 100090
E forceps  
F forceps  
U аналізатори для ідентифікації бактерій на медичні потреби 100244
E analysers for bacterial identification for medical purposes / analyzers for bacterial identification for medical purposes  
F dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à usage médical  
U аналізатори жирових відкладень на медичні потреби 100247
E body fat monitors  
F moniteurs de graisse corporelle  
U аналізатори композиційного складу тіла на медичні потреби 100248
E body composition monitors  
F moniteurs de composition corporelle  
U анестезійні маски 100112
E anaesthetic masks  
F masques anesthésiques  
U апарати гарячого повітря терапевтичні 100011
E hot air therapeutic apparatus  
F appareils thérapeutiques à air chaud  
U апарати для вимірювання частоти серцевих скорочень 100232
E heart rate monitoring apparatus  
F moniteurs cardiaques  
U апарати для досліджувань ДНК та РНК на медичні потреби 100245
E apparatus for DNA and RNA testing for medical purposes  
F appareils pour tests ADN et ARN à usage médical  
U апарати для косметичного масажу 100063
E esthetic massage apparatus  
F appareils pour massages esthétiques  
U апарати для лікування акне 100228
E apparatus for acne treatment  
F appareils pour le traitement de l'acné  
U апарати для масажу 100113
E massage apparatus  
F appareils de massage  
U апарати для мікродермабразії 100220
E microdermabrasion apparatus  
F appareils de microdermabrasion  
U апарати для променевої терапії 100134
E radiotherapy apparatus  
F appareils pour la radiothérapie  
U апарати для реабілітації функцій організму людини 100221
E body rehabilitation apparatus for medical purposes  
F appareils de rééducation physique à usage médical  
U апарати для регенерації стовбурових клітин на медичні потреби 100246
E apparatus for the regeneration of stem cells for medical purposes  
F appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical  
U апарати для тестування грудного молока на медичні потреби 100295
E apparatus for testing breast milk for medical purposes  
F appareils pour l'analyse du lait maternel à usage médical  
U апарати і устатковання для виробляння рентгенівського проміння на медичні потреби 100131
E apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical  
U апарати магнітно-резонансного зображування на медичні потреби 100258
E magnetic resonance imaging [MRI] apparatus for medical purposes  
F appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical  
U апарати ортопедичні для витягування на медичні потреби 100215
E traction apparatus for medical purposes  
F appareils d'extension à usage médical  
U апарати та інструменти стоматологічні 100073
E dental apparatus and instruments  
F appareils et instruments dentaires  
U апарати та інструменти урологічні 100102
E urological apparatus and instruments  
F appareils et instruments urologiques  
U апарати та інструменти хірургічні 100054
E surgical apparatus and instruments  
F appareils et instruments chirurgicaux  
U апарати ультразвукові для терапії обличчя 100304
E facial aesthetic treatment apparatus using ultrasonic waves  
F appareils pour traitements esthétiques du visage utilisant des ondes ultrasoniques  
U апаратура для аналізування крові 100087
E blood testing apparatus  
F appareils pour l'analyse du sang  
U апаратура для аналізування на медичні потреби 100180
E testing apparatus for medical purposes / apparatus for use in medical analysis  
F appareils pour l'analyse à usage médical  
U апаратура для анестезії 100057
E anaesthetic apparatus  
F appareils d'anesthésie  
U апаратура для лікування глухоти 100147
E apparatus for the treatment of deafness  
F appareils pour le traitement de la surdité  
U апаратура для фізичних вправ на медичні потреби 100176
E physical exercise apparatus for medical purposes  
F appareils médicaux pour exercices corporels  
U апаратура для штучного дихання 100139
E apparatus for artificial respiration  
F appareils pour la respiration artificielle  
U апаратура спостерігальна для наглядання за станом людей, хворих на діабет 100292
E diabetic monitoring apparatus  
F appareils de surveillance du diabète  
U апаратура стоматологічна електрична 100179
E dental apparatus, electric  
F appareils dentaires électriques  
U аудіометри [прилади для визначення гостроти слуху] 100293
E audiometers  
F audiomètres  
U бандажі для суглобів ортопедичні 100020
E orthopaedic bandages for joints / orthopedic bandages for joints  
F bandages orthopédiques pour les articulations  
U бандажі підтримувальні 100286
E support bandages  
F bandages de support  
U банки медичні 100155
E cupping glasses  
F ventouses médicales  
U бинти еластичні 100022
E bandages, elastic  
F bandages élastiques  
U бори стоматологічні 100072
E dental burs  
F fraises à usage dentaire  
U браслети на зап'ястки проти нудоти при захитуванні 100255
E anti-nausea wristbands  
F bracelets anti-nausées  
U браслети на медичні потреби 100252
E bracelets for medical purposes  
F bracelets à usage médical  
U бужі хірургічні 100033
E surgical bougies  
F bougies chirurgicales  
U вагінальні шприци 100143
E vaginal syringes  
F seringues vaginales  
U валізки з медичними інструментами 100116
E cases fitted for medical instruments  
F mallettes spéciales pour instruments médicaux  
U вапоризатори на медичні потреби 100109
E vaporizers for medical purposes  
F vaporisateurs à usage médical  
U ветеринарні апарати та інструменти 100156
E veterinary apparatus and instruments  
F appareils et instruments vétérinaires  
U взуття ортопедичне 100051
E orthopaedic footwear / orthopedic footwear  
F chaussures orthopédiques  
U вібратори гарячого повітря на медичні потреби 100012
E hot air vibrators for medical purposes  
F vibrateurs à air chaud à usage médical  
U вібраційні апарати для ліжок 100157
E bed vibrators  
F appareils vibratoires pour lits  
1 - 50 з 291 записів