Клас 12

Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям

241 - 251 з 251 записів
Назва товару Базовий номер
U шатуни до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів 120242
E connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines  
F bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs  
U шестерні велосипедні 120085
E gears for cycles  
F engrenages de cycles  
U шини до коліс транспортних засобів 120031
E tires for vehicle wheels / tyres for vehicle wheels  
F bandages de roues pour véhicules  
U шини до коліс транспортних засобів 120158
E vehicle wheel tires [tyres]  
F pneumatiques pour véhicules  
U широколопатеві весла 120153
E paddles for canoes  
F pagaies  
U шлюпбалки до суден 120048
E davits for boats  
F bossoirs d'embarcations  
U шпангоути до суден 120082
E timbers [frames] for ships  
F couples de navires  
U шпиці коліс до транспортних засобів 120168
E vehicle wheel spokes  
F rayons de roues de véhicules  
U шпичаки до шин 120155
E spikes for tires [tyres] / studs for tires [tyres]  
F clous pour pneus  
U щогли до човнів 120259
E masts for boats  
F mâts pour bateaux  
U яхти 120202
E yachts  
F yachts  
241 - 251 з 251 записів