Клас 12

Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям

106 - 120 з 251 записів
Назва товару Базовий номер
U капоти двигунів до наземних транспортних засобів 120054
E hoods for vehicle engines  
F capots de moteurs pour véhicules  
U каптури дитячих колясок / каптури дитячих колясок сидячих 120165
E hoods for baby carriages / pushchair hoods  
F capotes de poussettes / capotes de voitures d'enfants  
U картери до наземних транспортних засобів, крім двигунових 120058
E crankcases for land vehicle components, other than for engines  
F carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs  
U катери / човни 120021
E boats  
F bateaux / canots  
U керма [рулі, стерна] 120070
E rudders  
F gouvernails  
U керма до велосипедів 120080
E bicycle handle bars / cycle handle bars / handle bars for bicycles, cycles  
F guidons de bicyclettes / guidons de cycles  
U кермові колеса до транспортних засобів 120230
E steering wheels for vehicles  
F volants pour véhicules  
U клапани до шин транспортних засобів 120032
E valves for vehicle tires [tyres]  
F valves de bandages pour véhicules  
U кнехти суднові [морські] / кріпильні планки [морські] 120179
E cleats [nautical]  
F taquets [marine]  
U ковпаки маточин коліс 120124
E hub caps  
F enjoliveurs  
U колеса велосипедні 120095
E wheels for bicycles, cycles  
F roues de cycles  
U колеса вільноходові до наземних транспортних засобів 120148
E freewheels for land vehicles  
F roues libres pour véhicules terrestres  
U колеса до рудникових візків 120043
E mine cart wheels  
F roues de bennes  
U колеса до транспортних засобів 120053
E vehicle wheels  
F roues de véhicules  
U коліщата до візків [транспортних засобів] 120250
E casters for trolleys [vehicles] [carts (Am.)]  
F roulettes pour chariots [véhicules]  
106 - 120 з 251 записів