Клас 13

Вогнепальна зброя; боєприпаси і снаряди; вибухові речовини; феєрверки

Назва товару Базовий номер
U гвинтівки 130022
E carbines / rifles  
F carabines  
U гвинтівкові [рушничні] стволи / стволи вогнепальної зброї 130021
E gun barrels / rifle barrels  
F canons de fusils  
U гільзи [артилерійські] 130048
E shells [projectiles]  
F obus  
U гільзи до набоїв 130019
E cartridge cases  
F douilles de cartouches  
U глушники до вогнепальної зброї 130070
E noise-suppressors for guns  
F silencieux pour armes  
U гранати ручні 130078
E hand grenades  
F grenades à main  
U гузова частина вогнепальної зброї 130031
E breeches of firearms  
F culasses d'armes à feu  
U детонатори 130006
E detonators  
F détonateurs  
U детонаційні [запальні] шнури до вибухівок 130062
E detonating fuses for explosives / firing lanyards for explosives  
F cordeaux d'allumage pour explosifs  
U динаміт 130032
E dynamite  
F dynamite  
U запали до вибухових речовин 130060
E fuses for explosives  
F mèches d'allumage pour explosifs / étoupilles  
U запали до мін 130044
E fuses for explosives, for use in mines  
F mèches de mines  
U запалові свічки 130018
E detonating plugs  
F bouchons détonants  
U зброя ручна [вогнепальна] 130077
E side arms [firearms]  
F armes de poing [armes à feu]  
U капсулі-детонатори, крім іграшкових 130066
E detonating caps other than toys / percussion caps other than toys  
F amorces fulminantes autres que les jouets / capsules d'allumage / capsules fulminantes autres que les jouets