Клас 13

Вогнепальна зброя; боєприпаси і снаряди; вибухові речовини; феєрверки

61 - 75 з 75 записів
Назва товару Базовий номер
U реактивні снаряди 130068
E rockets [projectiles]  
F fusées [projectiles] / roquettes [projectiles]  
U револьвери 130055
E revolvers  
F revolvers  
U рушниці [зброя] 130036
E guns [weapons]  
F fusils [armes]  
U рушничні ложа 130037
E gun stocks / gunstocks  
F bois de fusils / fûts de fusils  
U самохідне озброєння 130007
E motorized weapons  
F armes automotrices  
U сигнальні ракети 130035
E signal rockets  
F fusées de signalisation  
U сльозоточива газова зброя 130008
E tear gas weapons / tear-gas weapons  
F armes de protection à base de gaz lacrymogène  
U снаряди [зброя] 130052
E projectiles [weapons]  
F projectiles [armes]  
U спускові запобіжники до гвинтівок та рушниць 130040
E trigger guards for guns and rifles / trigger guards for rifles  
F sous-gardes de fusils  
U стрічки патронні до автоматичної зброї 130075
E automatic firearm ammunition belts  
F bandes-chargeurs pour armes automatiques  
U танки [озброєння] 130071
E tanks [weapons]  
F chars de combat  
U торпеди 130076
E torpedoes  
F torpilles  
U цапфи важких гармат 130056
E trunnions for heavy weapons  
F tourillons d'armes lourdes  
U чистильні щітки [шомполи] до вогнепальної зброї 130010
E cleaning brushes for firearms  
F écouvillons pour nettoyer les armes à feu  
U чохли на вогнепальну зброю 130033
E gun cases / rifle cases  
F étuis pour fusils  
61 - 75 з 75 записів