Клас 16

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше

Назва товару Базовий номер
U указки до карт неелектронні 160350
E chart pointers, non-electronic  
F baguettes pour tableaux, non électroniques  
U фарби в коробках [шкільне приладдя] 160217
E paint boxes [articles for use in school]  
F boîtes de peinture [matériel scolaire]  
U фігурки, статуетки із пап'є-маше 160155
E figurines [statuettes] of papier mâché  
F figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché  
U фільтри [цідила] паперові кавові 160324
E paper coffee filters  
F filtres à café en papier  
U фільтрувальний [цідильний] папір 160156
E filter paper  
F papier-filtre  
U фільтрувальні [цідильні] матеріали паперові 160157
E filtering materials [paper]  
F matières filtrantes [papier]  
U форми для моделювальної глини [приладдя для художників] 160352
E molds for modelling clays [artists' materials] / moulds for modelling clays [artists' materials]  
F moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]  
U фотогравюри 160221
E photo-engravings  
F photogravures  
U фотографії [друковані] 160147
E photographs [printed]  
F photographies [imprimées]  
U хромолітографії 160090
E chromolithographs [chromos] / chromos  
F chromolithographies [chromos] / chromos  
U хуан папір для китайського малювання та писання 160347
E xuan paper for Chinese painting and calligraphy  
F papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises  
U циркулі креслярські 160096
E compasses for drawing  
F compas de tracé  
U цифри друкарські 160088
E numbers [type]  
F chiffres [caractères d'imprimerie]  
U чашечки для розводіння акварельних фарб 160166
E artists' watercolor saucers / artists' watercolor [watercolour] saucers / artists' watercolour saucers / watercolor [watercolour] saucers for artists  
F godets pour la peinture  
U чорнило * 160142
E ink*  
F encres*  
U чорнило для виправляння [геліографія] 160104
E correcting ink [heliography]  
F encres à corriger [héliographie]  
U чорнильне полотно до машин, що репродукують документи 160241
E inking sheets for document reproducing machines  
F toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents  
U чорнильниці 160144
E inkwells  
F encriers  
U чорнильні печаткові подушечки 160054
E inking pads  
F tampons encreurs / tampons pour cachets  
U чорнильні пластини до множильних апаратів 160199
E inking sheets for duplicators  
F toiles d'encrage pour duplicateurs  
U чорнильні прилади 160301
E inkstands  
F écritoires  
U чорнильні стрижні 160334
E ink sticks  
F bâtons d'encre  
U чорнильні стрічки 160143
E inking ribbons  
F rubans encreurs  
U чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів 160326
E inking ribbons for computer printers  
F rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs  
U чотирикутні лінійки 160069
E square rulers  
F carrelets [règles]