Клас 1

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; штучні смоли необроблені, пластмаси необроблені; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; препарати для термообробляння і паяння металів; речовини для дублення шкур тварин; клеючі препарати для використання у промисловості; замазки для заповнювання порожнин та інші пастоподібні заповнювачі порожнин; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; біологічні препарати для використання в промисловості та науці

Назва товару Базовий номер
U замазки для ремонтування кузовів автомобілів 010649
E paste fillers for automobile body repair / paste fillers for car body repair  
F mastics en pâtes pour la réparation de carrosseries d'automobile / mastics en pâtes pour la réparation de carrosseries de voiture  
U захисні гази для зварювання 010326
E protective gases for welding  
F gaz protecteurs pour le soudage  
U зволожувальні препарати для використання при вибілюванні / змочувальні препарати для використання при вибілюванні 010127
E moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching  
F produits de mouillage [blanchisserie]  
U зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні / змочувальні препарати для використання при забарвлюванні 010398
E moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing  
F produits de mouillage [teinturerie]  
U зволожувальні препарати для використання у текстильній промисловості / змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості 010530
E moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry  
F produits de mouillage pour l'industrie textile  
U зневоджувальні препарати на промислові потреби 010239
E dehydrating preparations for industrial purposes  
F déshydratants à usage industriel  
U знежирювальні препарати для використання у виробничих процесах 010231
E degreasing preparations for use in manufacturing processes / grease-removing preparations for use in manufacturing processes  
F produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication  
U ізотопи на промислові потреби 010369
E isotopes for industrial purposes  
F isotopes à usage industriel  
U інгредієнти хімічні активні 010731
E active chemical ingredients  
F principes actifs chimiques  
U індикаторний папір для хімічних досліджувань 010278
E test paper, chemical  
F papier chimique pour essais  
U індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби 010259
E reagent paper, other than for medical or veterinary purposes  
F papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire  
U іонообмінники [хімікати] 010255
E ion exchangers [chemicals]  
F échangeurs d'ions [produits chimiques]  
U ітербій 010552
E ytterbium  
F ytterbium  
U ітрій 010553
E yttrium  
F yttrium  
U їдкі луги 010038
E caustic alkali  
F alcali caustique  
U йод на промислові потреби 010368
E iodine for industrial purposes  
F iodures à usage industriel  
U йод на хімічні потреби 010365
E iodine for chemical purposes  
F iode à usage chimique  
U йодатна кислота 010367
E iodic acid  
F acide iodique  
U йодид алюмінію 010051
E aluminium iodide  
F iodure d'aluminium  
U йодиди лужних металів на промислові потреби 010559
E alkaline iodides for industrial purposes  
F iodures alcalins à usage industriel  
U йодовані білки 010034
E iodised albumen  
F albumine iodée  
U йодовані солі 010366
E iodised salts  
F sels d'iode  
U казеїн для харчової промисловості 010677
E casein for the food industry  
F caséine pour l'industrie alimentaire  
U казеїн на промислові потреби 010591
E casein for industrial purposes  
F caséine à usage industriel  
U каїніт 010140
E kainite  
F kaïnite  
U калій 010447
E potassium  
F potassium  
U калій щавлевокислий 010410
E sorrel salt  
F sel d'oseille  
U каліфорній 010142
E californium  
F californium  
U каломель [хлорид ртуті] 010709
E calomel [mercurous chloride]  
F calomel [chlorure mercureux]  
U кальцинована сода 010488
E calcined soda  
F soude calcinée  
U камеді [клеючі препарати] на промислові потреби 010616
E gums [adhesives] for industrial purposes  
F gommes [adhésifs] à usage industriel  
U камедь трагакантова на промислові потреби 010024
E gum tragacanth for industrial purposes  
F gomme adragante à usage industriel  
U камфора на промислові потреби 010638
E camphor, for industrial purposes  
F camphre à usage industriel  
U кам'яна сіль 010331
E rock salt  
F sel gemme  
U каолін / глина порцелянова 010370
E kaolin / china clay / china slip  
F kaolin  
U карбід кальцію 010152
E calcium carbide  
F carbure de calcium  
U карбід кремнію [сировина] 010689
E silicon carbide [raw material]  
F carbure de silicium [matière première]  
U карбіди 010151
E carbide  
F carbures  
U карболінеум для захисту рослин 010586
E carbolineum for the protection of plants  
F carbonyle pour la protection des plantes  
U карбонат кальцію 010172
E lime carbonate  
F carbonate de chaux  
U карбонат магнію 010147
E magnesium carbonate  
F carbonate de magnésie  
U карбонат натрію 010100
E soda ash  
F soude de barille  
U карбонати 010146
E carbonates  
F carbonates  
U карбюризатори [металургія] 010158
E cement [metallurgy]  
F céments  
U картопляне борошно на промислові потреби 010444
E potato flour for industrial purposes  
F farine de pommes de terre à usage industriel  
U касіопій [лютецій] 010153
E cassiopium [lutetium] / lutetium [cassiopium]  
F cassiopeium [lutécium] / lutécium [cassiopeium]  
U каталізатори 010154
E catalysts  
F catalyseurs chimiques  
U катеху 010139
E catechu  
F cachou  
U каустики на промислові потреби 010489
E caustics for industrial purposes  
F caustiques à usage industriel  
U каустична сода на промислові потреби 010490
E caustic soda for industrial purposes  
F soude caustique à usage industriel