Клас 21

Домашнє або кухонне начиння і вмістини; гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення та прибирання; мочалки металеві; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що не належать до інших класів

Назва товару Базовий номер
U сільнички 210204
E salt cellars / salt shakers  
F salières  
U скло до вікон транспортних засобів [напівготове] 210231
E glass for vehicle windows [semi-finished product]  
F verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini]  
U скло з тонкими електричними провідниками всередині 210229
E glass incorporating fine electrical conductors  
F verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques  
U скло, необроблене або частково оброблене, крім будівельного 210149
E glass, unworked or semi-worked, except building glass  
F verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction  
U скловата, крім ізоляційної 210152
E glass wool other than for insulation  
F laine de verre autre que pour l'isolation  
U скловолокно кварцове нетекстильне 210283
E vitreous silica fibers [fibres], not for textile use  
F fibres de silice vitrifiée non à usage textile  
U скловолокно, крім ізоляційного або текстильного 210284
E fiberglass other than for insulation or textile use / fibreglass other than for insulation or textile use  
F fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile  
U скловолоконні нитки нетекстильні 210286
E fiberglass thread, not for textile use / fibreglass thread, not for textile use  
F fils de verre non à usage textile  
U склопосуд 210085
E glasses [receptacles]  
F verres [récipients]  
U склопосуд кольоровий 210230
E painted glassware  
F verre peint  
U скляний порошок для оздоблювання 210114
E powdered glass for decoration  
F verre en poudre pour la décoration  
U скляні вмістини 210022
E glass flasks [containers]  
F ballons en verre [récipients]  
U скляні кулі 210044
E glass bowls  
F boules de verre  
U скляні кульки, пляшечки [посудини] 210009
E glass bulbs [receptacles] / glass vials [receptacles]  
F ampoules en verre [récipients]  
U скляні обплетені посудини 210033
E glass jars [carboys]  
F bocaux