Клас 25

Одяг, взуття, наголовні убори

Назва товару Базовий номер
U трикотажні вироби [одяг] 250071
E knitwear [clothing]  
F tricots [vêtements]  
U труси 250112
E underpants  
F slips  
U труси-боксери 250023
E boxer shorts  
F caleçons [courts]  
U туфлі * 250130
E shoes*  
F souliers*  
U тюбетейки / ярмулки 250024
E skull caps  
F calottes  
U тюрбани 250156
E turbans  
F turbans  
U устілки [до взуття] 250041
E inner soles  
F semelles intérieures  
U фартухи [одяг] 250096
E aprons [clothing]  
F tabliers [vêtements]  
U фітинги [обладунки] металеві до взуття 250048
E fittings of metal for footwear  
F ferrures de chaussures  
U халати 250033
E dressing gowns  
F peignoirs / robes de chambre  
U халати для купання 250127
E bath robes  
F peignoirs de bain  
U халяви чобіт 250040
E boot uppers  
F tiges de bottes  
U хустки нашийні 250069
E scarfs / scarves  
F foulards  
U хутро [одяг] 250049
E furs [clothing]  
F fourrures [vêtements]  
U хутряні накидки 250074
E fur stoles  
F étoles [fourrures]