Клас 25

Одяг, взуття, наголовні убори

Назва товару Базовий номер
U знімні коміри 250050
E detachable collars  
F faux-cols  
U калоші 250080
E galoshes / goloshes  
F galoches  
U капелюхи 250046
E hats  
F chapeaux  
U каптури [одяг] 250027
E hoods [clothing]  
F capuchons [vêtements]  
U капці [пантофлі] 250101
E slippers  
F chaussons / pantoufles  
U каркаси для капелюхів 250028
E hat frames [skeletons]  
F carcasses de chapeaux  
U кашне 250021
E collar protectors  
F cache-col  
U кепки [кашкети] / чіпці [очіпки] / шапки 250012
E caps [headwear]  
F barrettes [bonnets] / bonnets / casquettes / coiffes  
U кишені до одягу 250106
E pockets for clothing  
F poches de vêtements  
U козирки [наголовні убори] 250170
E visors [headwear]  
F visières [chapellerie]  
U козирки до наголовних уборів 250030
E cap peaks  
F visières de casquettes  
U колготки 250051
E tights  
F collants  
U комбінації [спідня білизна] 250146
E slips [undergarments]  
F combinaisons [sous-vêtements]  
U комбінезони [одяг] 250053
E combinations [clothing]  
F combinaisons [vêtements]  
U коміри [одяг] 250020
E collars [clothing]  
F cols