Клас 31

Завантажити перелік у текстовому файлі

Сирі та необроблені продукти сільського господарства, аквакультури, плодівництва та лісівництва; сире та необроблене зерно і насіння; свіжі фрукти та овочі, свіжі трави; живі рослини і квіти; цибулини, розсада, сіянці та насіння для сівби; живі тварини; корми та напої для тварин; солод

Назва товару Базовий номер
U пилок [сировина] 310057
E pollen [raw material]  
F pollen [matière première]  
U підстилкові матеріали для тварин 310080
E litter for animals  
F litières pour animaux  
U пісок ароматичний [підстилка] для домашніх тварин 310147
E aromatic sand [litter] for pets  
F sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie  
U пісок для туалетів для домашніх тварин 310181
E sand for pet toilets  
F sable pour toilettes pour animaux de compagnie  
U племінна худоба 310050
E bred stock  
F produits de l'élevage  
U плоди ріжкового дерева сирі 310022
E locust beans, raw  
F caroubes brutes  
U продукти для відгодовування тварин / продукти для відгодовування худоби 310052
E animal fattening preparations / livestock fattening preparations  
F produits pour l'engraissement des animaux  
U продукти побічні обробляння злаків для споживання тваринами 310129
E by-products of the processing of cereals, for animal consumption / residual products of cereals for animal consumption  
F résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale  
U продукти, що збільшують несучість свійської птиці 310111
E preparations for egg laying poultry  
F produits pour la ponte de la volaille  
U пророщене насіння на ботанічні потреби 310065
E seed germ for botanical purposes  
F germes [botanique]  
U птиця свійська жива 310123
E poultry, live  
F volaille [animaux vivants]  
U пшениця 310061
E wheat  
F blé / froment  
U пшениця однозерна необроблена 310180
E small spelt, unprocessed  
F petit épeautre non transformé  
U раки живі 310133
E crayfish, live  
F écrevisses vivantes  
U ракоподібні живі 310134
E crustaceans, live  
F crustacés vivants