Клас 4

Завантажити перелік у текстовому файлі

Технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та ґноти для освітлювання

Назва товару Базовий номер
U соняшникова олія на промислові потреби 040075
E sunflower oil for industrial purposes  
F huile de tournesol industrielle  
U спирт [паливо] 040003
E alcohol [fuel]  
F alcool [combustible]  
U стеарин 040073
E stearine  
F stéarine  
U суміші для вбирання пилу 040109
E dust absorbing compositions  
F compositions pour absorber la poussière  
U суміші для зв'язування пилу під час підмітання 040012
E dust binding compositions for sweeping  
F compositions pour le balayage pour lier la poussière  
U суміші для осаджування пилу 040079
E dust laying compositions  
F agglomérants de poussière  
U суміші жирувальні для взуття 040026
E grease for footwear  
F graisses pour articles chaussants  
U текстильне масло 040080
E textile oil  
F huiles pour les tissus / huiles d'ensimage  
U технічне масло 040087
E industrial oil  
F huiles industrielles  
U технічний віск 040030
E industrial wax  
F cires à usage industriel  
U технічні жири 040035
E industrial grease  
F graisses industrielles  
U торф [паливо] 040024
E peat [fuel]  
F tourbe [combustible]  
U торф'яні брикети [паливо] 040017
E peat briquettes [fuel]  
F briquettes de tourbe [combustibles]  
U тріски для розпалювання вогню 040006
E wood spills for lighting fires  
F copeaux de bois pour l'allumage  
U трут 040108
E tinder  
F amadou