Клас 4

Завантажити перелік у текстовому файлі

Технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та ґноти для освітлювання

1 - 50 з 106 записів
Назва товару Базовий номер
U антрацит 040008
E anthracite  
F anthracite  
U ароматизовані свічки 040105
E perfumed candles  
F bougies parfumées  
U бджолиний віск 040001
E beeswax  
F cire d'abeilles  
U бджолиний віск для використання у виробництві косметики 040116
E beeswax for use in the manufacture of cosmetics  
F cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques  
U бензенове паливо 040112
E benzene fuel  
F carburant au benzène  
U бензин 040110
E benzine  
F benzine  
U біопаливо 040111
E biomass fuel  
F biocombustibles  
U брикети з деревини 040018
E wood briquettes  
F briquettes de bois  
U брикети паливні 040019
E combustible briquettes  
F briquettes combustibles  
U важкий бензин 040066
E naphtha  
F naphte  
U вазелін на промислові потреби 040047
E petroleum jelly for industrial purposes  
F gelée de pétrole à usage industriel  
U віск [сировина] 040027
E wax [raw material]  
F cires [matières premières]  
U віск для лиж 040114
E wax for skis  
F fart  
U віск для освітлювання 040029
E wax for lighting  
F cire pour l'éclairage  
U віск для ременів 040028
E belting wax  
F cire pour courroies  
U вовняний жир / ланолін 040074
E wool grease / lanolin  
F suint / lanoline  
U вугілля для кальянів 040117
E hookah charcoal  
F charbon à houka  
U гази стверджені [паливо] 040088
E solidified gases [fuel]  
F gaz solidifiés [combustibles]  
U газойль / дизельне паливо 040048
E diesel oil / gas oil  
F gasoil  
U гас 040059
E kerosene  
F kérosène  
U генераторний газ 040103
E producer gas  
F gaz pauvre  
U ґноти для ламп 040061
E lamp wicks  
F mèches de lampes  
U ґноти для свічок 040046
E wicks for candles  
F mèches pour bougies  
U денатурований спирт 040002
E methylated spirit  
F alcool à brûler  
U деревна сировина для копчення та ароматизації продуктів 040120
E wood chips for smoking and flavouring foods / wood chips for smoking and flavoring foods  
F copeaux de bois pour fumer et aromatiser des aliments  
U деревна сировина, що використовується як паливо 040119
E wood chips for use as fuel  
F copeaux de bois en tant que combustible  
U деревне вугілля [паливо] 040014
E charcoal [fuel]  
F charbon de bois [combustible]  
U добавки нехімічні до моторного палива 040085
E additives, non-chemical, to motor fuel  
F additifs non chimiques pour carburants  
U дрова 040013
E firewood  
F bois à brûler / bois de feu  
U електрична енергія 040106
E electrical energy  
F énergie électrique  
U етанол [паливо] 040107
E ethanol [fuel]  
F éthanol [carburant]  
U жири для вичиненої шкіри 040034
E grease for leather  
F graisses pour le cuir  
U жири для захисту вичиненої шкіри 040086
E greases for the preservation of leather  
F graisses pour la conservation du cuir  
U жири для пасів 040033
E grease for belts  
F graisse pour courroies  
U жири тверді 040037
E tallow  
F dégras  
U зволожувальні масла 040056
E moistening oil  
F huiles de mouillage  
U кам'яне вугілля 040023
E coal  
F charbon [combustible] / houille  
U кам'яновугільне мастило 040054
E coal naphtha  
F huile de houille  
U кам'яновугільний пил [паливо] 040072
E coal dust [fuel]  
F poussier [combustible]  
U кам'яновугільні брикети 040016
E coal briquettes  
F boulets de charbon  
U карбюровані паливні суміші 040020
E vaporized fuel mixtures  
F mélanges carburants gazéifiés  
U карнаубський віск 040021
E carnauba wax  
F cire de carnauba  
U кістковий жир на промислові потреби 040067
E bone oil for industrial purposes  
F huile d'os industrielle  
U кокс 040031
E coke  
F coke  
U крутні для розпалювання вогню паперові 040005
E paper spills for lighting fires  
F bandes de papier pour l'allumage  
U ксиленове паливо 040113
E xylene fuel  
F carburant au xylène  
U ланолін для використання у виробництві косметики 040115
E lanolin for use in the manufacture of cosmetics  
F lanoline pour la fabrication de cosmétiques  
U лігніт 040062
E lignite  
F lignite  
U лігроїн 040045
E ligroin  
F ligroïne  
U мазут 040064
E mazut  
F mazout  
1 - 50 з 106 записів