Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U тимол на фармацевтичні потреби 050284
E thymol for pharmaceutical purposes  
F thymol à usage pharmaceutique  
U тирлич на фармацевтичні потреби 050158
E gentian for pharmaceutical purposes  
F gentiane à usage pharmaceutique  
U трави для куріння на лікарські [медичні] потреби 050336
E smoking herbs for medical purposes  
F herbes à fumer à usage médical  
U трав'яні чаї на лікарські [медичні] потреби 050240
E herbal teas for medicinal purposes  
F tisanes  
U тютюнові екстракти [інсектициди] 050186
E tobacco extracts [insecticides]  
F extraits de tabac [insecticides]  
U фармацевтичні препарати 050069
E pharmaceutical preparations  
F produits pharmaceutiques  
U фармацевтичні препарати від лупи 050241
E pharmaceutical preparations for treating dandruff  
F produits pharmaceutiques contre les pellicules  
U фармацевтичні препарати для догляду шкіри 050239
E pharmaceutical preparations for skin care  
F produits pharmaceutiques pour les soins de la peau  
U фенол на фармацевтичні потреби 050236
E phenol for pharmaceutical purposes  
F phénol à usage pharmaceutique  
U фенхель на лікарські [медичні] потреби 050147
E fennel for medical purposes  
F fenouil à usage médical  
U ферменти на ветеринарні потреби 050369
E enzymes for veterinary purposes  
F enzymes à usage vétérinaire  
U ферменти на лікарські [медичні] потреби 050368
E enzymes for medical purposes  
F enzymes à usage médical  
U ферменти на фармацевтичні потреби 050333
E ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments à usage pharmaceutique  
U ферментні дієтичні добавки 050429
E enzyme dietary supplements  
F compléments alimentaires d'enzymes  
U ферментні препарати на ветеринарні потреби 050371
E enzyme preparations for veterinary purposes  
F préparations enzymatiques à usage vétérinaire  
U ферментні препарати на лікарські [медичні] потреби 050370
E enzyme preparations for medical purposes  
F préparations enzymatiques à usage médical  
U формальдегіди на фармацевтичні потреби 050335
E formic aldehyde for pharmaceutical purposes  
F aldéhyde formique à usage pharmaceutique  
U формувальний віск зубничий [стоматологічний] 050084
E molding wax for dentists / moulding wax for dentists  
F cires à modeler à usage dentaire  
U фосфати на фармацевтичні потреби 050245
E phosphates for pharmaceutical purposes  
F phosphates à usage pharmaceutique  
U фунгіциди 050151
E fungicides  
F fongicides  
U хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою 050222
E chemical preparations to treat wheat blight [smut] / chemical preparations to treat wheat smut  
F produits chimiques pour le traitement de la nielle  
U хімікати для обробляння проти філоксери 050246
E chemical preparations for treating phylloxera  
F produits chimiques pour le traitement du phylloxéra  
U хіміко-фармацевтичні препарати 050077
E chemico-pharmaceutical preparations  
F produits chimico-pharmaceutiques  
U хімічні препарати для діагностування вагітності 050166
E chemical preparations for the diagnosis of pregnancy  
F préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse  
U хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою 050288
E vine disease treating chemicals  
F produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne