Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U дієтичні харчові продукти лікарські [медичні] 050297
E dietetic foods adapted for medical purposes  
F aliments diététiques à usage médical  
U дріжджі на фармацевтичні потреби 050194
E yeast for pharmaceutical purposes  
F levure à usage pharmaceutique  
U дріжджові дієтичні добавки 050424
E yeast dietary supplements  
F compléments alimentaires de levure  
U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
F eucalyptus à usage pharmaceutique  
U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
F eucalyptol à usage pharmaceutique  
U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
E elixirs [pharmaceutical preparations]  
F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
U естери [складні ефіри] на фармацевтичні потреби 050138
E esters for pharmaceutical purposes  
F esters à usage pharmaceutique  
U естери [складні ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050318
E cellulose esters for pharmaceutical purposes  
F esters de cellulose à usage pharmaceutique  
U етери [прості ефіри] на фармацевтичні потреби 050139
E ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers à usage pharmaceutique  
U етери [прості ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050320
E cellulose ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers de cellulose à usage pharmaceutique  
U желатин на лікарські [медичні] потреби 050157
E gelatine for medical purposes  
F gélatine à usage médical  
U жири для доїння 050165
E milking grease  
F graisse à traire  
U жири на ветеринарні потреби 050164
E greases for veterinary purposes  
F graisses à usage vétérinaire  
U жири на лікарські [медичні] потреби 050163
E greases for medical purposes  
F graisses à usage médical  
U жожоба [ююба] лікувальна 050184
E jujube, medicated  
F pâte de jujube  
U жуйки [жуйні гумки] на лікарські [медичні] потреби 050198
E chewing gum for medical purposes  
F gommes à mâcher à usage médical  
U засоби від головного болю 050027
E articles for headache  
F articles antimigraineux  
U заспокійливі препарати 050152
E nervines  
F nervins  
U заспокоївники [заспокійливі, седативні засоби] 050268
E sedatives / tranquillizers  
F calmants / sédatifs  
U змащувальні засоби для інтимних цілей [лубриканти] 050408
E personal sexual lubricants  
F lubrifiants sexuels  
U зубні амальгами 050012
E dental amalgams  
F amalgames dentaires  
U зубні амальгами, що містять золото 050230
E dental amalgams of gold  
F amalgames dentaires en or  
U зубні мастики 050113
E dental mastics  
F mastics dentaires  
U зубні цементувальні речовини 050082
E dental cements  
F ciments dentaires  
U ізотопи на лікарські [медичні] потреби 050349
E isotopes for medical purposes  
F isotopes à usage médical  
U імуностимулятори на лікарські [медичні] потреби 050396
E adjuvants for medical purposes  
F adjuvants à usage médical  
U індикаторний папір [з реагентами] на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 050437
E reagent paper for medical or veterinary purposes  
F papier réactif à usage médical ou vétérinaire  
U інсектициди 050055
E insecticides  
F insecticides  
U ірландський мох на лікарські [медичні] потреби 050182
E Irish moss for medical purposes  
F mousse d'Irlande à usage médical  
U їдкі [каустичні] олівці 050102
E caustic pencils  
F crayons caustiques  
U їдкі речовини [каустики] на фармацевтичні потреби 050319
E caustics for pharmaceutical purposes  
F caustiques à usage pharmaceutique  
U йод на фармацевтичні потреби 050346
E iodine for pharmaceutical purposes  
F iode à usage pharmaceutique  
U йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби 050348
E alkaline iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures alcalins à usage pharmaceutique  
U йодиди на фармацевтичні потреби 050347
E iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures à usage pharmaceutique  
U йодоформ 050181
E iodoform  
F iodoforme  
U казеїнові дієтичні добавки 050434
E casein dietary supplements  
F compléments alimentaires de caséine  
U каломель 050064
E calomel  
F calomel  
U камфора на лікарські [медичні] потреби 050309
E camphor for medical purposes  
F camphre à usage médical  
U камфорна олія 050308
E camphor oil for medical purposes  
F huile camphrée à usage médical  
U капсули на ліки 050068
E capsules for medicines  
F capsules pour médicaments  
U карболінеум [засоби від паразитів] 050311
E carbolineum [parasiticide]  
F carbonyle [antiparasitaire]  
U касторова олія на лікарські [медичні] потреби 050344
E castor oil for medical purposes  
F huile de ricin à usage médical  
U кашу на фармацевтичні потреби 050062
E cachou for pharmaceutical purposes  
F cachou à usage pharmaceutique  
U квасія на лікарські [медичні] потреби 050254
E quassia for medical purposes  
F quassia à usage médical  
U квебрахо на лікарські [медичні] потреби 050253
E quebracho for medical purposes  
F quebracho à usage médical  
U кисень на медичні [лікарські] потреби 050399
E oxygen for medical purposes  
F oxygène à usage médical  
U кислоти на фармацевтичні потреби 050292
E acids for pharmaceutical purposes  
F acides à usage pharmaceutique  
U кисневі ванни 050043
E oxygen baths  
F bains d'oxygène  
U кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби 050385
E bone cement for surgical and orthopaedic purposes  
F ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie  
U клеї для зубних протезів 050003
E adhesives for dentures  
F adhésifs pour prothèses dentaires  
U клейкі [липкі] речовини від мух 050217
E fly catching adhesives / fly glue  
F glu contre les mouches  
U кокаїн 050086
E cocaine  
F cocaïne  
U колодій на фармацевтичні потреби 050324
E collodion for pharmaceutical purposes  
F collodion à usage pharmaceutique  
U компреси 050089
E compresses  
F compresses  
U кондурангова кора на лікарські [медичні] потреби 050092
E condurango bark for medical purposes  
F écorce de condurango  
U кора ангустури на лікарські [медичні] потреби 050020
E angostura bark for medical purposes  
F écorce d'angosture à usage médical / écorce d'angusture à usage médical  
U кора кедрова для відлякування комах 050379
E cedar wood for use as an insect repellent  
F bois de cèdre anti-insectes  
U кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби 050199
E mangrove bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de manglier à usage pharmaceutique  
U кора на фармацевтичні потреби 050132
E barks for pharmaceutical purposes  
F écorces à usage pharmaceutique  
U кора хінного дерева на лікарські [медичні] потреби 050255
E cinchona for medical purposes / quinquina for medical purposes  
F quinquina à usage médical  
U коріння ревеню на фармацевтичні потреби 050261
E rhubarb roots for pharmaceutical purposes  
F racines de rhubarbe à usage pharmaceutique  
U корпія на лікарські [медичні] потреби 050073
E lint for medical purposes  
F charpie  
U краплі для очей 050088
E collyrium  
F collyre  
U крем з винного каменю на фармацевтичні потреби 050325
E cream of tartar for pharmaceutical purposes  
F crème de tartre à usage pharmaceutique  
U креозот на фармацевтичні потреби 050326
E creosote for pharmaceutical purposes  
F créosote à usage pharmaceutique  
U кров на лікарські [медичні] потреби 050265
E blood for medical purposes  
F sang à usage médical  
U кровоочищальні засоби 050117
E depuratives  
F dépuratifs  
U кровоспиняльні [кровотамівні] олівці 050104
E haemostatic pencils / hemostatic pencils  
F crayons hémostatiques  
U кровоспиняльні [кровотамівні] препарати 050277
E styptic preparations  
F styptiques  
U кропова олія на лікарські [медичні] потреби 050018
E dill oil for medical purposes  
F essence d'aneth à usage médical  
U кротонова кора 050105
E croton bark  
F écorce de croton  
U крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби 050013
E starch for dietetic or pharmaceutical purposes  
F amidon à usage diététique ou pharmaceutique  
U культури мікроорганізмів на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби / препарати з мікроорганізмів на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050213
E cultures of microorganisms for medical and veterinary use / preparations of microorganisms for medical and veterinary use  
F cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire / préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire  
U кураре 050106
E curare  
F curare  
U лаки для зубів 050112
E dental lacquer  
F laques dentaires  
U лактоза на фармацевтичні потреби / молочний цукор на фармацевтичні потреби 050192
E lactose for pharmaceutical purposes / milk sugar for pharmaceutical purposes  
F lactose à usage pharmaceutique / sucre de lait à usage pharmaceutique  
U лецитин на лікарські [медичні] потреби 050313
E lecithin for medical purposes  
F lécithine à usage médical  
U лецитинові дієтичні добавки 050431
E lecithin dietary supplements  
F compléments alimentaires de lécithine  
U липкий папір від мух 050035
E fly catching paper  
F attrape-mouches  
U липкі смуги [стрічки] на лікарські [медичні] потреби 050294
E adhesive bands for medical purposes / adhesive tapes for medical purposes  
F bandes adhésives pour la médecine / rubans adhésifs pour la médecine  
U лікарські [медичні] аптечки переносні 050126
E medicine cases, portable, filled  
F droguiers de voyage  
U лікарські [медичні] засоби від закрепів [запорів] 050093
E medicines for alleviating constipation  
F remèdes contre la constipation  
U лікарські [медичні] пов'язки на очі 050398
E eyepatches for medical purposes  
F caches oculaires à usage médical  
U лікарські [медичні] препарати для худнення 050317
E medical preparations for slimming purposes  
F préparations médicales pour l'amincissement  
U ліки 050125
E drugs for medical purposes  
F drogues à usage médical  
U ліки ветеринарні 050329
E medicines for veterinary purposes  
F médicaments à usage vétérinaire / remèdes à usage vétérinaire  
U ліки від пітніння 050285
E remedies for perspiration  
F remèdes contre la transpiration  
U ліки для людини 050328
E medicines for human purposes  
F médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine humaine  
U ліки зубні [стоматологічні] 050327
E medicines for dental purposes  
F médicaments à usage dentaire / remèdes à usage dentaire  
U лікувальне [цілюще] коріння 050260
E medicinal roots  
F racines médicinales  
U лікувальний чай 050149
E medicinal tea  
F thé médicinal  
U лікувальні [цілющі] трави 050170
E medicinal herbs  
F herbes médicinales  
U лікувальні засоби від пітніння ніг 050247
E remedies for foot perspiration  
F remèdes contre la transpiration des pieds  
U лікувальні напої [мікстури] 050332
E medicinal drinks  
F potions médicinales  
U лікувальні настої 050148
E medicinal infusions  
F infusions médicinales  
U лікувальні олії 050167
E medicinal oils  
F huiles à usage médical  
U лікувальні препарати для росту волосся 050394
E medicinal hair growth preparations  
F préparations médicinales pour la croissance des cheveux  
U лініменти [рідкі мазі] 050196
E liniments  
F liniments  
U локриця на фармацевтичні потреби 050185
E liquorice for pharmaceutical purposes  
F réglisse à usage pharmaceutique