Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U ацетати на фармацевтичні потреби 050291
E acetates for pharmaceutical purposes  
F acétates à usage pharmaceutique  
U бавовняна тканина на лікарські [медичні] потреби 050099
E cotton for medical purposes  
F coton à usage médical  
U бадьорівники [тонізівники] [бадьорівні, тонізівні лікарські препарати] 050262
E tonics [medicines]  
F reconstituants [médicaments]  
U бактерицидні засоби 050159
E germicides  
F germicides  
U бактерійні отрути 050038
E bacterial poisons  
F poisons bactériens  
U бактерійні препарати на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050039
E bacterial preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050037
E bacteriological preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire  
U бальзами лікувальні 050050
E balms for medical purposes  
F baumes à usage médical  
U бальзамічні препарати на лікарські [медичні] потреби 050046
E balsamic preparations for medical purposes  
F balsamiques à usage médical  
U безмікробна [асептична] вата 050034
E aseptic cotton  
F coton aseptique  
U безтютюнові сигарети лікарські [медичні] 050081
E tobacco-free cigarettes for medical purposes  
F cigarettes sans tabac à usage médical  
U бинти перев'язувальні 050049
E bandages for dressings  
F bandes pour pansements  
U білкові дієтичні добавки 050420
E albumin dietary supplements  
F compléments alimentaires d'albumine  
U білкові препарати на лікарські [медичні] потреби 050007
E albuminous preparations for medical purposes  
F préparations albumineuses à usage médical  
U білкові харчові продукти на лікарські [медичні] потреби 050006
E albuminous foodstuffs for medical purposes  
F aliments à base d'albumine à usage médical