Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U біологічні культури тканин на ветеринарні потреби 050406
E biological tissue cultures for veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire  
U біологічні культури тканин на лікарські [медичні] потреби 050405
E biological tissue cultures for medical purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage médical  
U біологічні препарати ветеринарні 050361
E biological preparations for veterinary purposes  
F préparations biologiques à usage vétérinaire  
U біологічні препарати на лікарські [медичні] потреби 050305
E biological preparations for medical purposes  
F préparations biologiques à usage médical  
U біоциди 050052
E biocides  
F biocides  
U бісмут азотнокислий основний на фармацевтичні потреби 050263
E bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes  
F sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique  
U борошно з льонового насіння на фармацевтичні потреби 050190
E flaxseed meal for pharmaceutical purposes / linseed meal for pharmaceutical purposes  
F farine de lin à usage pharmaceutique  
U борошно на фармацевтичні потреби 050144
E flour for pharmaceutical purposes / meal for pharmaceutical purposes  
F farines à usage pharmaceutique  
U браслети на лікарські [медичні] потреби 050060
E bracelets for medical purposes  
F bracelets à usage médical  
U бром на фармацевтичні потреби 050306
E bromine for pharmaceutical purposes  
F brome à usage pharmaceutique  
U бронхорозширювальні препарати 050390
E bronchodilating preparations  
F préparations pour bronchodilatateurs  
U вагінальні промивальні засоби 050393
E vaginal washes  
F bains vaginaux  
U вазелін на лікарські [медичні] потреби 050339
E petroleum jelly for medical purposes  
F gelée de pétrole à usage médical  
U вакцини 050107
E vaccines  
F vaccins  
U вата лікарська [медична] 050072
E wadding for medical purposes  
F ouate à usage médical