Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U дієтичні харчові продукти лікарські [медичні] 050297
E dietetic foods adapted for medical purposes  
F aliments diététiques à usage médical  
U дріжджі на фармацевтичні потреби 050194
E yeast for pharmaceutical purposes  
F levure à usage pharmaceutique  
U дріжджові дієтичні добавки 050424
E yeast dietary supplements  
F compléments alimentaires de levure  
U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
F eucalyptus à usage pharmaceutique  
U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
F eucalyptol à usage pharmaceutique  
U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
E elixirs [pharmaceutical preparations]  
F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
U естери [складні ефіри] на фармацевтичні потреби 050138
E esters for pharmaceutical purposes  
F esters à usage pharmaceutique  
U естери [складні ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050318
E cellulose esters for pharmaceutical purposes  
F esters de cellulose à usage pharmaceutique  
U етери [прості ефіри] на фармацевтичні потреби 050139
E ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers à usage pharmaceutique  
U етери [прості ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050320
E cellulose ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers de cellulose à usage pharmaceutique  
U желатин на лікарські [медичні] потреби 050157
E gelatine for medical purposes  
F gélatine à usage médical  
U жири для доїння 050165
E milking grease  
F graisse à traire  
U жири на ветеринарні потреби 050164
E greases for veterinary purposes  
F graisses à usage vétérinaire  
U жири на лікарські [медичні] потреби 050163
E greases for medical purposes  
F graisses à usage médical  
U жожоба [ююба] лікувальна 050184
E jujube, medicated  
F pâte de jujube  
U жуйки [жуйні гумки] на лікарські [медичні] потреби 050198
E chewing gum for medical purposes  
F gommes à mâcher à usage médical  
U засоби від головного болю 050027
E articles for headache  
F articles antimigraineux  
U заспокійливі препарати 050152
E nervines  
F nervins  
U заспокоївники [заспокійливі, седативні засоби] 050268
E sedatives / tranquillizers  
F calmants / sédatifs  
U змащувальні засоби для інтимних цілей [лубриканти] 050408
E personal sexual lubricants  
F lubrifiants sexuels  
U зубні амальгами 050012
E dental amalgams  
F amalgames dentaires  
U зубні амальгами, що містять золото 050230
E dental amalgams of gold  
F amalgames dentaires en or  
U зубні мастики 050113
E dental mastics  
F mastics dentaires  
U зубні цементувальні речовини 050082
E dental cements  
F ciments dentaires  
U ізотопи на лікарські [медичні] потреби 050349
E isotopes for medical purposes  
F isotopes à usage médical  
U імуностимулятори на лікарські [медичні] потреби 050396
E adjuvants for medical purposes  
F adjuvants à usage médical  
U індикаторний папір [з реагентами] на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 050437
E reagent paper for medical or veterinary purposes  
F papier réactif à usage médical ou vétérinaire  
U інсектициди 050055
E insecticides  
F insecticides  
U ірландський мох на лікарські [медичні] потреби 050182
E Irish moss for medical purposes  
F mousse d'Irlande à usage médical  
U їдкі [каустичні] олівці 050102
E caustic pencils  
F crayons caustiques  
U їдкі речовини [каустики] на фармацевтичні потреби 050319
E caustics for pharmaceutical purposes  
F caustiques à usage pharmaceutique  
U йод на фармацевтичні потреби 050346
E iodine for pharmaceutical purposes  
F iode à usage pharmaceutique  
U йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби 050348
E alkaline iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures alcalins à usage pharmaceutique  
U йодиди на фармацевтичні потреби 050347
E iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures à usage pharmaceutique  
U йодоформ 050181
E iodoform  
F iodoforme  
U казеїнові дієтичні добавки 050434
E casein dietary supplements  
F compléments alimentaires de caséine  
U каломель 050064
E calomel  
F calomel  
U камфора на лікарські [медичні] потреби 050309
E camphor for medical purposes  
F camphre à usage médical  
U камфорна олія 050308
E camphor oil for medical purposes  
F huile camphrée à usage médical  
U капсули на ліки 050068
E capsules for medicines  
F capsules pour médicaments  
U карболінеум [засоби від паразитів] 050311
E carbolineum [parasiticide]  
F carbonyle [antiparasitaire]  
U касторова олія на лікарські [медичні] потреби 050344
E castor oil for medical purposes  
F huile de ricin à usage médical  
U кашу на фармацевтичні потреби 050062
E cachou for pharmaceutical purposes  
F cachou à usage pharmaceutique  
U квасія на лікарські [медичні] потреби 050254
E quassia for medical purposes  
F quassia à usage médical  
U квебрахо на лікарські [медичні] потреби 050253
E quebracho for medical purposes  
F quebracho à usage médical  
U кисень на медичні [лікарські] потреби 050399
E oxygen for medical purposes  
F oxygène à usage médical  
U кислоти на фармацевтичні потреби 050292
E acids for pharmaceutical purposes  
F acides à usage pharmaceutique  
U кисневі ванни 050043
E oxygen baths  
F bains d'oxygène  
U кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби 050385
E bone cement for surgical and orthopaedic purposes  
F ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie