Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U вбиральна вата [гігроскопічна] 050176
E absorbent cotton / absorbent wadding  
F coton hydrophile / ouate hydrophile  
U ветеринарні препарати 050287
E veterinary preparations  
F produits vétérinaires  
U вивари лікарські [медичні] на фармацевтичні потреби 050109
E decoctions for pharmaceutical purposes  
F décoctions à usage pharmaceutique  
U винний камінь на фармацевтичні потреби 050281
E tartar for pharmaceutical purposes  
F tartre à usage pharmaceutique  
U вітамінні препарати 050090
E vitamin preparations  
F préparations de vitamines  
U води мінеральні на лікарські [медичні] потреби 050129
E mineral waters for medical purposes  
F eaux minérales à usage médical  
U водний розчин хлоралю на фармацевтичні потреби 050079
E hydrated chloral for pharmaceutical purposes  
F chloral hydraté à usage pharmaceutique  
U волокно дієтичне 050367
E dietary fiber / dietary fibre  
F fibres alimentaires  
U вугілля деревне на фармацевтичні потреби 050056
E charcoal for pharmaceutical purposes  
F charbon de bois à usage pharmaceutique  
U гази на лікарські [медичні] потреби 050314
E gases for medical purposes  
F gaz à usage médical  
U галова кислота на фармацевтичні потреби 050338
E gallic acid for pharmaceutical purposes  
F acide gallique à usage pharmaceutique  
U гваякол на фармацевтичні потреби 050153
E guaiacol for pharmaceutical purposes  
F gayacol à usage pharmaceutique / gaïacol à usage pharmaceutique  
U гематоген 050168
E haematogen / hematogen  
F hématogène  
U гемоглобін 050169
E haemoglobin / hemoglobin  
F hémoglobine  
U гербіциди [препарати для нищення шкідливих рослин] 050204
E herbicides / preparations for destroying noxious plants / weedkillers  
F désherbants / herbicides / produits pour la destruction des herbes / produits pour la destruction des plantes / produits pour la destruction des végétaux